MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Verejná vyhláška

11.06.2018 15:55
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška