MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

25.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

25.05.2018
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 44. zasadnutie MZ

24.05.2018
Pozývame Vás na 44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2018 (štvrtok) o 9:30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

24.05.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

24.05.2018
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou (celé ulice: Slovenského národného povstania, Viničná, Horská, Komenského, Obchodná, Fábryho, Cesta sv. Ladislava, Lesná, Povstania českého ľudu; chaty a záhradky) bude v termíne 14. jún 2018 v čase od 8:00 do 12:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

23.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou informuje verejnosť o doručení a zverejnení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.05.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

23.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.05.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017

15.05.2018
Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

15.05.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

15.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (3) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

11.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu "Zmiešaná zástavba KISS - časť SO 00 Príprava územia, SO 06 Komunikácie a chodníky."

Verejná vyhláška

09.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická trasa DOL - Moldava nad Bodvou - 1. etapa".

Oznámenie o výberovom konaní

09.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy na ulici ČSA č. 15 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

04.05.2018
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.