MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2018

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.09.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

14.09.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019

14.09.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019.

Verejná vyhláška

07.09.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Objekt obchodu a služieb Moldava nad Bodvou".

Verejná vyhláška

31.08.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským - I. etapa".

Verejná vyhláška

28.08.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Zmiešaná zástavba KISS..."

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

28.08.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

27.08.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Uznesenie zo 48. zasadnutia MZ

24.08.2018
Uznesenie zo 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 17.08.2018.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny a dodávky pitnej vody

06.08.2018
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou - ulice SNP, Komenského, Viničná, Obchodná, Fábryho (č.d. 1 - 24, 67, 71) a záhradkárska lokalita Terasa bude v termíne 24. august 2018 v čase od 8:00 do 11:30 hod. prerušená distribúcia elektriny a dodávka pitnej vody.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.08.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

20.08.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.08.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

15.08.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 48. zasadnutie MZ

14.08.2018
Pozývame Vás na 48. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta 2018 (piatok) o 12:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

08.08.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.