MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.03.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

23.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

23.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

08.03.2018
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 27. marec 2018 v čase od 7:20 do 16:20 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite - Moldava nad Bodvou: celá ul. Poľovnícka, ul. Jiskrova (č.d. 2 a 4), ul. Vodná (č.d. 9, 11, 33, 35, 40, 43-74).

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

20.03.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

16.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Inkubátorový dom, Školská 10 a nebytové priestory v objekte obytného domu na prízemí, Školská 24, Moldava nad Bodvou.

Pozvánka na 43. zasadnutie MZ

15.03.2018
Pozývame Vás na 43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

14.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

12.03.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

08.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Objekt obchodu a služieb Moldava nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

06.03.2018
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Výzva na uhradenie dlhu

05.03.2018
Rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, bol p. Gracik (nar. 1979) zaviazaný uhradiť ÚPSVaR Košice sumu vo výške 416,26 EUR na pomoci v hmotnej núdzi. Z účtovnej evidencie bolo zistené, že svoju povinnosť splnil len čiastočne.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

28.02.2018
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

26.02.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o miestnení stavby "Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským - I. etapa".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.02.2018
Adresáti (5) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

26.02.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (17) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.