MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ

19.07.2019
Pozývame Vás na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 24. júla 2019 (streda) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ

11.07.2019
Uznesenia zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 09.07.2019.

Pozvánka na 7. zasadnutie MsZ

04.07.2019
Pozývame Vás na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 9. júla 2019 (utorok) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

03.07.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

02.07.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Zoltan Construct, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Bartalosova 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 17.06.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice.

Uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ

26.06.2019
Uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.06.2019.

Verejná vyhláška

25.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

24.06.2019
Platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie, I. etapa" bola predĺžená.

Dodatok č. 1 k VZN č. 98

24.06.2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 98, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou.

VZN č. 113

24.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach číslo: 113.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje opakovanú informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ

11.06.2019
Pozývame Vás na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou.

Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ

11.06.2019
Uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 28.05.2019.

Verejná vyhláška

10.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

05.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 6. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ul. Záhradná (č.d. 45 - 122, č.d. 129), ul. Hlavná (č.d. 121).