MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška

14.12.2017
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

11.12.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznam o zmene úradných hodín

07.12.2017
Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 13. decembra 2017 (streda) bude matričný úrad otvorený do 11:00 hod. Poobede bude z technických príčin zatvorený.

Verejná vyhláška

08.12.2017
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.
 

Oznámenie o uložení zásielky

06.12.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (2) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Pozvánka na 40. zasadnutie MZ

05.12.2017
Pozývame Vás na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 (utorok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

05.12.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

04.12.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

04.12.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - zastupovanie počas MD a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Informácia o voľnom pracovnom mieste

29.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: kuchár / kuchárka.

Oznámenie o uložení zásielky

28.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

27.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku vo vlastníctve mesta.

Oznámenie o zmene pracoviska ZSSK

27.11.2017
Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje cestujúcim, že dňom 11.12.2017 bude osobná pokladnica ZSSK otvorená v budove Terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto.

Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019, 2020

26.11.2017
Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý je otvorený a čaká na pripomienkovanie.

Návrhy dodatkov k VZN, návrh na zrušenie VZN

23.11.2017
Návrh Dodatku č. 1 k VZN (č. 89), návrh Dodatku č. 2 VZN (č. 94) a návrh na zrušenie VZN (č. 9).

Oznámenie o predaji majetku mesta a prenájme nebytového priestoru

23.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta a zámer prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta.