MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na parciálnu poradu

18.08.2017
Spoločnosť eurobus, a.s. Košice Vás pozýva na parciálnu poradu z dôvodu prerokovania zmien cestovného poriadku s platnosťou od 10.12.2017. Porada sa uskutoční 4. októbra 2017 o 8:30 hod. v zasadacej miestnosti na autobusovej stanici v Košiciach.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

16.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: technický zamestnanec oddelenia Správy mestskej zelene.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.08.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, ulica Budulovská (26-60) bude v termíne 18. august 2017 v čase od 7:30 do 13:30 hod. a 25. august 2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

16.08.2017
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Košice ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, vyhlasuje na základe návrhu BodvaTel s.r.o. oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 5. september 2017 o 11:30 hod.

Verejná vyhláška

14.08.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou

Verejná vyhláška

14.08.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: VH CORPORATE, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Rožňavská 23, 045 01 Moldava nad Bodvou

Oznámenie o uložení zásielky

10.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

08.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.

Verejná vyhláška

08.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad zvoláva ústne pojednávanie o vydanie povolenia na stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

07.08.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o poruche vodovodu

04.08.2017
Oznamujeme obyvateľom, že na hlavnom vedení vodovodného potrubia (smer Budulovská ulica, m.č. Budulov) došlo k poruche. Na odstránení poruchy sa v týchto chvíľach pracuje.
Porucha na vodovode bola odstránená do 15:00 hod. Badateľný bol iba pokles vody v Budulove v čase od 13:30 do 15:00 hod.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

03.08.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košice-okolie od 04.08.2017 od 6:00 hod. do odvolania.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: vedúci/vedúca oddelenia Správy mestskej zelene.

Pozvánka na 36. zasadnutie MZ

02.08.2017
Pozývame Vás na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2017 (streda) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.08.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

01.08.2017
Adresáti (10) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.