MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška

17.10.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o. v likvidácii
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 16.10.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice, kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

17.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.10.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 7. november 2017 v čase od 7:50 do 17:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite - Moldava nad Bodvou, Námestie budovateľov - bytovky č. 4-14 a garáže za kotolňou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16.10.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 8. november 2017 v čase od 7:50 do 17:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite - Moldava nad Bodvou, Severná ulica - bytovky č. 24-25 a garáže.

Oznámenie

16.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje nájomníkom v objekte Poliklinika Moldava nad Bodvou a verejnosti, že z dôvodu fyzického opotrebenia došlo k závažnej poruche telefónnej ústredne.
Na odstránení havaríjneho stavu sa pracuje.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

13.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.10.2017
Adresáti (12) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie

12.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti, že sa prerokovanie "Návrhu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN SÚ Moldava nad Bodvou" uskutoční 11.10. do 13.11.2017.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

11.10.2017
Adresáti (3) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

10.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby "Moldava nad Bodvou - Výstavba slučky MT7 po V533".

Zvolanie zasadnutia okrskovej volebnej komisie

06.10.2017
Primátor mesta Moldava nad Bodvou zvoláva 1. zasadnutie okrskovej volebnej komisie.

Verejná vyhláška

05.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby: "SO 02 Spevnené plochy a komunikácie Moldava nad Bodvou - Stojiská podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou – II. etapa, ul. Oslobodenia".

Oznámenie o poruche vodovodu

05.10.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k poruche na hlavnom vodovodnom potrubí na Severnej ulici. Z uvedeného dôvodu je prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici (obytné bloky č. 22, 23, 24, 25). Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

04.10.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

04.10.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou

Oznámenie o uložení zásielky

02.10.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.