MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2018

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

14.11.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

14.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici.

Oznámenie o výberovom konaní

14.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vjm - Óvoda v Budulove.

Oznámenie o uložení zásielok

13.11.2018
Adresáti (4) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí v Moldave nad Bodvou

12.11.2018
Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 v Moldave nad Bodvou.

Zápisnica o výsledku volieb v meste Moldava nad Bodvou

11.11.2018
Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Moldava nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora mesta č. 41

07.11.2018
V súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveruje primátor mesta na zastupovanie pána poslanca Otta Komjátiho.

Uznesenie zo 49. zasadnutia MZ

07.11.2018
Uznesenie zo 49. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 29.10.2018.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

05.11.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

05.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Objekt obchodu a služieb - prípojka a rozvádzač".

Verejná vyhláška

31.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova bytového domu Nám. mieru 11 a 12".

Oznámenie o uložení zásielky

31.10.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky

31.10.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

23.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o jednej dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 31. október 2018 o 10:00 hod.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.10.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

18.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).