MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
2018

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.07.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28.06.2018
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou - mestská časť Budulov bude v termíne 18. júl 2018 v čase od 7:50 do 12:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.07.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

12.07.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania a predvolanie na ústne pojednávanie vo veci stavby "Zmiešaná zástavba Kiss - ...".

Pozvánka na 46. zasadnutie MZ

11.07.2018
Pozývame Vás na 46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

11.07.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci povolenia stavby "Objekt obchodu a služieb - SO10 - VN prípojka a SO10.1 - VN rozvádzač".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

10.07.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznam o výberovom konaní

09.07.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy.

Verejná vyhláška

09.07.2018
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou.

Uznesenie z 45. zasadnutia MZ

06.07.2018
Uznesenie z 45. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 03.07.2018.

Verejná vyhláška

03.07.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.07.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 45. zasadnutie MZ

29.06.2018
Pozývame Vás na 45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 3. júla 2018 (utorok) o 10:30 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

27.06.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci povolenia stavby "Objekt obchodu a služieb Moldava nad Bodvou - objekty SO 01 - Objekt obchodu a služieb, SO 02 - Príprava územia a HTÚ, SO 11 - Trafostanica, SO 13 - Reklamný pylón, SO 14 - Terénne a sadové úpravy a SO 15 - Areálové rozvody VO a NN."

Oznámenie o uložení zásielok

27.06.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielky v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Verejná vyhláška

26.06.2018
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša I, 071 01 Michalovce v kancelárii č. 205 v úradných hodinách.

POZVÁNKY