MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Zhromaždenie k plánovanej výstavbe parkovacích státí

13.03.2019 16:47
V piatok podvečer (8. marca 2019) sa v priestoroch K5 na sídlisku konalo zhromaždenie občanov a predstaviteľov mesta k plánovanej výstavbe chodníka, cesty a parkovacích státí v priestore medzi bytovým domom na Nám. Ľ.  Štúra a garážami smerom ku  škole na Severnej ulici. Plánovaná výstavba, ktorá sa projektovo pripravovala viac než rok by skvalitnila a rozšírila počet parkovacích miest, ale zároveň by sa vybudovala aj príjazdová cesta ku garážam. Celkovo by sa celý priestor upravil výsadbou zelene a malým jazierkom s funkciou retenčnej nádrže – čo je urbanisticky, ale aj ekologicky veľmi vhodné, pôsobivé a veľkorysé riešenie, ktoré reflektuje moderné trendy v riešení zastavaného územia sídlisk.
Tento projektový zámer bol schválený ešte predchádzajúcim zastupiteľstvom a jeho realizáciu ako aj zdroj financovania z úveru už schválilo terajšie zastupiteľstvo vo februári 2019. Plánovaná výstavba v objeme 130.000 € by aspoň čiastočne riešila dlhoročný a stále narastajúci problém parkovania na sídlisku. Paradoxne sa však táto iniciatíva viac ako po roku stretla aj s nevôľou obyvateľov susediaceho bytového domu a spísali proti nej petíciu, pod ktorou je podpísaných 81 obyvateľov. Hlavným argumentom bolo, že chodník je naplánovaný príliš blízko a obyvateľom prekážajú aj výfukové splodiny z áut, ktoré tam budú parkovať. Problematikou sa zaoberala  aj Komisia investičných činností a výstavby, kde k nej zazneli viaceré odborné názory.
Preto sa zástupcovia samosprávy rozhodli petíciu vyriešiť verejným prerokovaním, kde prezentovali nielen naplánovanú výstavbu, ale aj variantné riešenia, ktoré by zmierňovali hlavné výhrady petičného výboru. 
Zámer bol na zhromaždení podrobne predstavený primátorom mesta JUDr. Slavomírom Borovským a pracovníčkou z odboru investičných činností Ing. Martinou Krajňákovou avšak prítomní nedospeli k zhode. Účastníci zhromaždenia neprijali ani pôvodný návrh ani kompromisné riešenie, kde by sa odstránilo 4 až 6 státí. Po odstránení 4 státí by bola najmenšia vzdialenosť medzi parkovaním a bytovým domom 7 m. Účastníci zhromaždenia navrhli pripraviť iné alternatívne riešenia.
Vzniknutou situáciou sa bude zaoberať mestská rada, prípadne aj mestské zastupiteľstvo a nie je vylúčený ani variant odstúpenia od tohto zámeru a vybudovanie parkoviska v inej lokalite.