MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Využitie Artefiletiky v pedagogickej praxi

30.01.2019 9:01
V utorok 29. januára 2019 sa v priestoroch CVČ CVrČek uskutočnilo metodické stretnutie na tému Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti.
Pre vychovávateľov CVČ a ŠKD ho zorganizoval Odbor školstva Mestského úradu v Moldave nad Bodvou. 
Pedagógom z CVČ CVrČek a zo základných škôl na ulici ČSA 15 a Severnej 21 základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s deťmi predstavila odborníčka - lektorka Mgr. Janka Homzová. Danej problematike sa dlhodobo venuje, je autorkou programov kontinuálneho vzdelávania, učebných zdrojov a publikácie venovaných artefiletike ako špecifickej oblasti výtvarnej práce. 
Umenie má silný výchovný potenciál, no v našom školstve je málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní. Umožňuje u detí rozvíjať a stimulovať emocionálnu a sociálnu stránku osobnosti, komunikatívnosť a tvorivosť.
Pedagógovia sa na stretnutí zoznámili z mnohými inšpiratívnymi aktivitami a príkladmi dobrej praxe, niektoré si prakticky vyskúšali. Získané námety na tvorivé a zážitkové činnosti nesporne obohatia ich priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť.
V závere účastníci poďakovali za zorganizovanie premiérového podujatia cielene určeného pre skupinu pedagógov – vychovávateľov a vyjadrili nádej, že takéto stretnutie nebolo posledné.
-Volková-