MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ustanovujúca schôdza Denného centra

24.01.2019 8:17
Vo štvrtok 17. januára sa uskutočnila ustanovujúca schôdza nového Denného centra. Fungovať bude v Klube dôchodcov na Hlavnej ulici. Po dlhom čase sa mestu podarilo dosiahnuť, aby klub mohol na svoju činnosť jednoduchšie žiadať finančné prostriedky z rozpočtu mesta. V úvode schôdze pozdravil členov primátor mesta Slavomír Borovský a zaprial im šťastnú ruku pri voľbe svojich zástupcov do orgánov Denného centra, ktoré má povolenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva . Denné centrum je zapísané aj do registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho okraja. Na schôdzi sa zúčastnili členovia, ktorí majú záujem o aktivity v centre.
Na čelo Denného centra sa na základe výsledkov hlasovania postaví pani Katarína Gálová, ktorá nahradí dlhoročnú vedúcu Helenu Garovú. Dohliadať bude na činnosť klubu, na starosti bude mať budovu a komunikáciu s členmi Denného centra. Členovia zvolili aj revíznu komisiu a samosprávny orgán pozostávajúci z piatich členov.
Gabriela Király zo sociálneho odboru mesta oboznámila členov s domovým poriadkom Denného centra, ktoré bude otvorené v pracovných dňoch od 14-tej do 19-tej hodiny. Bude tam prebiehať záujmová činnosť dôchodcov, rôzne besedy, prednášky a poskytovať sa tam budú poradenské služby lekárov, sociálnych pracovníkov a podobne.