MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Skončil sa Európsky týždeň mobility

26.09.2016 9:41

Skončil sa Európsky týždeň mobility (ETM) aj Týždeň dobrovoľníctva (TD). Obe sa konajú každý rok od 16. do 22. septembra. ETM s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať multimodálnu dopravu - chôdzu, bicykel či hromadnú dopravu - alternatívy osobných áut. V tomto roku ho organizovalo 2 418 miest v Európe a na Slovensku sa do kampane zapojilo 46 miest. Moldava nad Bodvou bola jedným z nich, a to už po šiesty krát. Tento rok sa kampaň zameriavala na propagáciu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť. Motto kampane 2016 bolo: "Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy". TD sa niesol v duchu motta: "Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve".

Koordinátorom aktivít ETM a TD v našom meste bol aj tento rok náš CVrČek. Podľa našich údajov sa do aktivít ETM 2016 priamo zapojilo 2 072 detí a dospelých a do TD 24 dobrovoľníkov CVrČka, ktorí pomáhali a činili DOBRO.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim spoluorganizátorom, pomocníkom a dobrovoľníkom. Bolo ich neúrekom. Ďakujeme! Vďaka patrí aj mestu Moldava nad Bodvou, ktoré ETM financovalo a primátorovi mesta, JUDr. Ing. Slavomírovi Borovskému, ktorý podujatie podporoval a napomáhal mu.

Mesto Moldava nad Bodvou úspešne obstálo pri organizovaní ETM 2016 a zorganizovalo aj jeho tri súčasti – Týždeň aktivít, Deň bez áut a zrealizovalo aj niekoľko trvalých opatrení v prospech inteligentnej a udržateľnej mobility.