MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia Športovej haly K5

05.06.2019 10:16
Športová hala K5 vznikla prestavbou nevyužívaného objektu s pôvodne nainštalovanou umelou ľadovou plochou s mantinelmi. Nedokončenou prestavbou, nevhodným výberom použitých materiálov a nekvalitne prevedenou prácou došlo k postupnému znehodnoteniu prostredia a tým klesla aj atraktivita využitia objektu. Mesto ako investor začalo s I. etapou prestavby športovej haly, a to s demontážou plastovej ľadovej plochy, výmenou existujúcej podlahovej krytiny na plasticko-elastickú športovú podlahu, montážou funkčného a estetického dreveného obkladu stien, výmenou okenných konštrukcií, revíziou vzduchotechniky, zriadením samostatného odberného miesta a drobnými stavebnými úpravami. V roku 2020 sa plánuje dokončenie rozostavanej prístavby so zriadením šatní a hygienických zariadení. Cena za realizáciu projektu bola stanovená na základe rozpočtu. V I. etape mesto vyčlenilo na rekonštrukciu 35.000 €.