MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Príhovor primátora na 1. ustanovujúcom MZ

03.12.2018 11:00
Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou JUDr. Ing. Slavomíra Borovského na 1. ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve dňa 30. novembra 2018:


Vážené dámy, vážení páni

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítal na tomto slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou. Po komunálnych voľbách 10. novembra tohto roku nastáva nové volebné obdobie a zároveň nové funkčné obdobie zvolených poslancov a primátora mesta. Občania mesta rozhodli jasným hlasom, akou silou mandátu a pod vedením ktorých zástupcov sa má vytvárať budúcnosť mesta. Mandát, ktorý sme my, novozvolení zástupcovia občanov prijali, nás ale zaväzuje zároveň rovnakým zodpovedným spôsobom konať spoločne.

Osobne cítim veľkú zodpovednosť voči tomuto mandátu, voči obyvateľom nášho mesta. Uvažoval som o tom, aký odkaz sme prostredníctvom týchto volieb dostali. Čo je podstatou daných dynamických zmien, ktoré nechávajú za sebou staré myslenie, nefunkčný prístup k správe mesta? Prečo vôľa ľudí silou ich rozhodnutí zanecháva za sebou skostnatenú politiku niektorých zoskupení a jednotlivcov a  kladie sa dôraz na osobnosti a nezávislosť?

Chápem to ako celospoločenskú požiadavku na vysoký osobnostný prínos poslanca a primátora mesta bez rozdielu do akého zoskupenia patrí. Chápem to ako vysokú požiadavku na morálku a zároveň spoločný a korektný prístup k  stabilnému a spravodlivému riadeniu mesta. Vnímam to ako vysokú potrebu riešenia konkrétnych ťažkostí ľudí bez zavádzajúcej a hmlistej politiky, za ktorú sa schováva osobná zodpovednosť komunálneho politika nominovaného za nejaké zoskupenie. Tejto škrupiny alibizmu sa musíme všetci tí, ktorí sme dostali mandát, zbaviť. Tí, ktorí napĺňať tento status dnes a ani do budúcna nebudú, by nemali v ďalšom období mať ďalšiu možnosť spravovania vecí verejných.

Keď som toho času navštívil naše partnerské mesto Tišnov na Morave, mal som príležitosť zúčastniť sa na tamojšej bohoslužbe. V skromnosti a v prirodzenej radosti tak príznačnej pre týchto ľudí sme spoločne pred ich komunálnymi voľbami prijali požehnanie pána farára s vetou, ktorá do dnes vo mne rezonuje. Osobne si myslím, že tento odkaz je to, čo sme možno my všetci chceli aj v našom meste voľbami povedať.

Odkaz jeho požehnania znel – choďte a konajte dobro.

Áno.
Aequum et bonum est lex legum.

Spravodlivosť a dobro je najvyšší zákon, a preto si z celého srdca prajem, aby sme v nastávajúcom volebnom období mali všetci dostatok síl a možností napĺňať touto cestou ciele, ktoré sme si dali formou jednotlivých volebných programov.

Mesto za posledné obdobie nabralo určitú dynamiku, v ktorej by som rád pokračoval. Všeobecne ale iba doháňame stratené a stojí to mnoho úsilia. Všetky politiky mesta ako napríklad bytová, sociálna či jednotlivé politiky vyplývajúce z niekoľkých tisícoviek kompetencií mesta, potrebujeme naplniť spoločne, v dobrej viere a s preukázaním úcty voči sebe ako aj voči obyvateľom mesta. Čaká nás mnoho práce, hlavne na úsekoch bezpečnosti a ochrany, na úseku sociálnej politiky alebo športu a podpory bytových možností.

V súčasnosti je priaznivá doba. Finančná politika štátu a Európskej únie je veľmi dobrá, a preto máme ešte minimálne do roku 2020 dobré možnosti čerpania fondov a dotácií na jednej strane z peňazí EU ako aj z priaznivého vývoja podielových daní štátu. Chce to však zdravý rozum dobrého hospodára, pretože nič nie je zadarmo a prílišné smelé aktivity na úseku úverovej a rozpočtovej politiky by mohli v rámci následnej možnej krízy zastaviť proces rozvoja mesta znova na veľmi dlhú dobu.

Po skúsenostiach predošlých rokov chápem možnosti mesta. Môžeme spoločne nastaviť jeho progres, ale samozrejme veľmi dobre rozumiem aj všetkým rizikám, ktoré prináša spotrebná spoločnosť a jej negatívny vplyv. Z tohto dôvodu apelujem na všetkých novozvolených poslancov, ako aj na obyvateľov mesta, aby sme všetci hájili a napĺňali hlavne verejný záujem, ktorý vo svojom dôsledku naplní jednotlivé potreby každého občana. Pevne verím v silu Moldavy, v silu jej ducha a v dobro Moldavčanov.

Aequum et bonum est lex legum.

Spravodlivosť a dobro nech je náš najvyšší zákon.

Ďakujem za pozornosť.