MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Poslanci MZ v partnerskom meste Székelykeresztúr

12.08.2019 10:30
Začiatkom augusta sa každoročne v rumunskom partnerskom meste konajú regionálne slávnosti "Székelykeresztúri Kistérségi Napokon és Petőfi Hét", na ktoré mesto Moldava vysiela svojich reprezentantov. Výber tohto roku padol na poslancov zo Strany maďarskej komunity Zoltána Dobosa - ako predsedu kultúrnej komisie a Istvána Zachariáša - predsedu komisie verejného poriadku a bývalého primátora mesta, ktorý toto partnerstvo pred rokmi inicioval a podpísal.
Počas trojdňových slávností sa naši poslanci zúčastňovali bohatého spoločenského a kultúrneho programu, ktorý mesto pripravilo: slávnostného zastupiteľstva spojeného s oceňovaním osobností mesta, slávnostnej bohoslužby a kultúrneho programu na námestí. Zoltán Dobos - ako známy moldavský vinár - bol poctený členstvom v porote pri ochutnávke vín a samozrejme obaja poslanci ochutnali aj miestne špeciality v súťaži vo varení. Tu sa stretli aj s pánom Mózesom Szalim, ktorý pri príležitosti podpisu partnerskej zmluvy v roku 2010 zhotovil pre Moldavu sikulskú bránu v parku na námestí. Z návštevy si odniesli milé spomienky, vyzdvihli srdečnosť hostiteľov, bohatý folklór, úctu k tradíciám a organizáciu tak veľkého podujatia z naozaj skromných finančných zdrojov. Ako zaujímavosť uviedli, že nad poriadkom na 3 dňovej akcii dozeral len jeden profesionálny mestský policajt - a žiadne incidenty nezaznamenali.
Zoltán Dobos vidí v budúcnosti rozvoja partnerskej spolupráce hlavne v oblasti kultúrnej výmeny a jeho uznanie nad bohatosťou kultúrneho programu zhrnul do slov: "Vidno, že to nerobia pre peniaze, ale dávajú do toho svoje srdce".
István Zachariaš zase ocenil ich snahu v oblasti zviditeľňovania turistického potenciálu mesta a okolia a tiež sa mu páčilo, že v rámci slávnostného oceňovania je jedna z cien tradične udelená aj miestnemu podnikateľovi, ktorý sa najviac zaslúži o rozvoj mesta.
Cieľom návštevy je získané poznatky a inšpirácie z našich partnerských miest prehodnotiť a preniesť do praktických návrhov v mestskom zastupiteľstve a veríme, že partnerská spolupráca so všetkými mestami sa v novom volebnom období zintenzívni.

-jk-