MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Október Mesiac úcty k starším

31.10.2018 9:12
Dňa 23. októbra 2018 žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy zahájili koncertnú činnosť školy. Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším, aj koncert bol venovaný predovšetkým starým rodičom, ktorí sa ale úctu zaslúžia po celý rok. Na koncerte sa predstavili žiaci hrajúci na rôznych hudobných nástrojoch. Napriek tomu, že účinkujúci boli prevažne z nižších ročníkov, odzneli skladby rôznych štýlových období od klasickej hudby cez ľudové piesne, či blues. Koncertom sprevádzali žiaci literárno-dramatického odboru. Vďačné publikum sa malým muzikantom odvďačilo vrelým potleskom.
-AK-