MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

05.09.2018 14:45
3. september sa zapíše do histórie mesta ako jeden z najvýznamnejších dní. Do Moldavy zavítal na návštevu prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Okrem oficiálneho stretnutia s vedením mesta na Mestskom úrade sa prihovoril aj občanom na Hlavnom námestí.
Pred budovou Mestského úradu spolu s primátorom mesta Slavomírom Borovským, zamestnancami MsÚ a občanmi mesta, privítali prezidenta Andreja Kisku aj členovia detského folklórneho súboru Pantľika zo Základnej školy na ulici Československej armády s kultúrnym programom. Folkloristi ponúkli prezidenta tradične chlebom a soľou. Následne sa uskutočnilo oficiálne stretnutie prezidenta s vedením mesta na Mestskom úrade. Okrem primátora a prednostky Kláry Vranaiovej sa do rokovania zapojili aj riaditelia dvoch škôl. Prezident Andrej Kiska sa zaujímal hlavne o problémy občanov, o rozvoj školstva, zdravotnú starostlivosť a o spolunažívanie väčšinovej skupiny obyvateľstva s menšinou.
Primátor mesta odovzdal prezidentovi dar z dielne domáceho umelca Jána Lukácsa a podpísali pamätnú listinu. Prezident sa stretol aj s medializovanou moldavskou bežkyňou Annamáriou, ktorej sa podarilo vyhrať bežeckú súťaž v balerínkach a odovdzal jej športové potreby. Na Hlavnom námestí zaspieval ženský spevácky zbor Búzakalász.
Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, sa prihovoril občanom. Pre väčšinu obyvateľov bola možnosť podať si ruku s hlavou štátu a vyhotoviť spoločnú fotografiu pocta. V dave ľudí sa však našli aj protestujúci občania.
Prezident navštívil Komunitné centrum na Budulovskej ulici, kde sa k nemu pripojila aj verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová. Po tejto návšteve sa prezident s delegáciou vybrali do zrekonštruovanej Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, kde si pozreli priestory a diskutovali o predškolskom vzdelávaní. Neskôr plynule prešli do susednej materskej školy na Krátkej ulici. Hlavnou témou rozhovorov bola problematika vzdelávania rómskych detí zo znevýhodneného prostredia.
Primátor mesta Slavomír Borovský počas návštevy prezidenta otvorene diskutoval o problémoch, ktoré by sa mali riešiť. Zastáva názor, že by sa mali riešiť spoločnými silami.
Návšteva prezidenta bola pre mesto Moldava nad Bodvou vzácnou udalosťou. Príhovor hlavy štátu k občanom vám poskytneme v plnom rozsahu v mestskej televízii.