MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Moldava bude mať novú multifunkčnú športovú halu

26.08.2019 10:27
Zámer, ktorý predložilo mesto bol schválený na 165. rokovaní vlády, ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2019 v Bratislave.
V predkladacej správe sa uvádza, že Moldava nad Bodvou je v súčasnosti najväčším mestom v okrese Košice-okolie s viac ako 11.300 obyvateľmi a nedisponuje priestorom s väčšou kapacitou, kde by sa dali realizovať športové súťaže a tréningy, ale aj kultúrne podujatia do 500 návštevníkov. Očakáva sa, že výstavba prispeje k intenzívnejšiemu rozvoju športu detí a mládeže, a celkovo zdravého vývoja populácie, ale aj k podpore lokálnej ekonomiky cez tzv. multiplikačný efekt, ktorý by mohol do mesta prilákať ďalších návštevníkov a prispieť k rozvoju domáceho cestovného ruchu.
Na tento účel mesto získa od vlády dotáciu 750.000 €. V predloženému návrhu sa zhotovila aj urbanistická štúdia, ktorá navrhla umiestnenie tejto haly na Rožňavskú ulicu, v blízkosti futbalového ihriska a obchodného centra Primma. Podrobnejšie parametre haly, ako aj športovísk v nej prinesie až hotová projektová dokumentácia, na ktorú teraz prebieha verejné obstarávanie. Až potom v polovici septembra sa konkrétnym návrhom aj upresnenou výškou nákladov na túto investíciu bude zaoberať poslanecký zbor.     
Okrem Moldavy získali financie prevažne na športoviská ešte mestá Poprad, Spišská Nová ves, Štrba, Revúca, Dunajská Streda a Univerzita Komenského v Bratislave.

-jk-