MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Lávka pre peších pri Poľovníkovi opäť v prevádzke

27.08.2019 8:43
V náväznosti na možnosť podať projekt a získať mimorozpočtové zdroje na opravu ciest a mostov z európskych fondov bolo nevyhnutné, aby primátor mesta spolu s oddelením rozvoja, investícii a projektov zmenili postupnosť krokov a rozsah ďalších plánovaných rekonštrukcií tak, aby pre obyvateľov sídliska zostal zachovaný prechod cez Bodvu.
Z uvedeného dôvodu mesto dodávateľsky vykonalo nevyhnutné opravy na moste pri Poľovníkovi: spevnili sa rozpadajúce časti a opravilo sa a nanovo natrelo vylámané zábradlie. Projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu lávky pre peších pri Poľovníkovi sa bude vyhotovovať v roku 2020.  
Do 9.9.2019 sa však má podať kompletný projekt na rekonštrukciu mosta Dancka a priľahlú Vodnú ulicu, tak ako zámer schválili poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

- jk-