MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Kontrolný deň primátora

17.05.2019 12:33
V piatok (10.05.) sa uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní primátora mesta. V priebehu dopoludnia primátor jednal s Ing. Jozefom Fabiánom, riaditeľom Tepelného hospodárstva Moldava, a.s. o rekonštrukciách plynovodov na Námestí Ľ. Štúra s cieľom objasniť si nakoľko rekonštrukcia zasiahne do mestských komunikácii. Ďalším miestom bol areál pod kopcom - kde sa obnovuje stánok s občerstvením a naplno prebiehajú prípravy na letnú sezónu. Primátor skontroloval aj dokončenú opravu a výstavbu chodníka v areáli školy na ulici ČSA, kde sa na jednom mieste po intenzívnom daždi objavili aj závady v zlom sklone asfaltového povrchu, ktoré bude potrebné a v rámci reklamácie opraviť. Preveril, či sa plánované práce na dokončení chodníka začali aj v Budulove, žiaľ znovu pre nepriaznivé počasie sa musí s výstavbou počkať. Posledné zastavenia sa týkali prípravy Fazuľového festivalu, kde primátor skontroloval, či sú prevedené nutné úpravy podlahy a zábradlia na amfiteátri a preveril aj prístupnosť a kvalitu ubytovania pre hostí z partnerských miest v novootvorenom stredisku PRIMMA.