MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

30.07.2019 13:39
Mimoriadne zastupiteľstvo schválilo podanie 2 projektov: výstavby lávky pre peších Dancka spolu s výstavbou komunikácie na Vodnej ulici a aj nákup školského autobusu.
24. júla 2019 sa konalo 8. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého obsahom bolo prerokovať a schváliť 2 dôležité a časované  body programu s cieľom získať financie z európskych fondov.
Mesto Moldava nad Bodvou malo v rozpočte na rok 2019 naplánovanú rekonštrukciu lávky pre peších Dancka. Keďže v zmysle výzvy Ministerstva vnútra, OP Ľudské zdroje vznikla možnosť realizácie rekonštrukcie daného mosta zo zdrojov EÚ, chce mesto Moldava nad Bodvou túto možnosť využiť. V rámci projektu je nutná aj výstavba komunikácie na ulici Vodná.
Po rozprave, medzi primátorom mesta a predsedom komisie územného plánu, ktorá sa týkala technických parametrov tejto komunikácie prípadne jej zjednosmernenia poslanci návrh jednomyselne schválili. Uzávierka žiadostí na tento projekt je 9.9.2019 a 11.11.2019 a dovtedy je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu. Ak projekt nebude úspešný rekonštrukcia lávky sa bude realizovať z rozpočtu mesta podľa pripravenej projektovej dokumentácie.
Druhým bodom bolo zapojenie sa do projektu Rozšírenie dopravnej kapacity miest a obcí, ktorý bol vyhlásený v rámci výzvy Mobilita z Akčného plánu podpory menej rozvinutých regiónov a v týchto dňoch schválený vládou SR. Výsledkom tohto projektu je zakúpenie 18 miestneho autobusu v celkovej výške 38.550 € a jeho následné prevádzkovanie prednostne za účelom mobility žiakov. Mesto bude projekt spolufinancovať vo výške 8.000 € z rezervného fondu.
V bode Rôzne poslanci predniesli niekoľko pripomienok k ozvučeniu a klimatizácii v Dome smútku, k výrubu a následnej výsadbe  stromov na Hlavnej ulici, k postrekom chodníkov proti burine, ku koseniu v meste a dosť obšírne sa venovali téme prenájmu futbalového štadiónu pre moldavských registrovaných hráčov - žiakov do 15 rokov.
 

-jk-