MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

06.12.2018 9:25
V piatok 30. novembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa oficiálne začalo funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018 – 2022.
Program rokovania bol rozdelený na slávnostnú a pracovnú časť. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta prítomným oznámil člen mestskej volebnej komisie László Köteles. Novozvolený primátor Moldavy Slavomír Borovský a novozvolení mestskí poslanci  si prevzali osvedčenia o zvolení a zložili zákonom predpísaný sľub.
Podľa slov primátora Slavomíra Borovského, ktoré predniesol v slávnostnom príhovore, kľúčovou pre neho zostáva spolupráca a tiež vzájomná dôvera. Podotkol, že mesto Moldava si zaslúži pokoj a stabilitu.
V pracovnej časti poslanci schválili na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Norberta Krušinského na základe poverenia primátora. Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestskú radu v zložení: Norbert Krušinský poslanec za stranu Most-Híd, Vojtech Bodnár nezávislý poslanec, Ján Csala nezávislý poslanec a István Zachariaš poslanec za Stranu maďarskej komunity. Na ustanovujúcej schôdzi boli zriadené aj mestské komisie, poslanci zvolili ich predsedov a členov:

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Ladislav Zupko, členovia: Oliver Kovács, Jana Ločová, Ľudovít Matta

Komisia finančná, správy majetku a obchodu:
predseda: Norbert Krušinský, členovia: Vojtech Bodnár, Ján Csala, István Zachariaš

Komisia pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia:
predseda: Oliver Kovács, členovia: Norbert Krušinský, István Zachariaš

Komisia investičných činností a výstavby:
predseda: Ján Csala, členovia: István Zachariaš, Roland Cingeľ

Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo:
predseda: Roland Cingeľ, členovia: Ladislav Zupko, Ján Csala

Komisia pre školstvo:
predseda: Jana Ločová, členovia: István Nagy, Norbert Pecze

Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí:
predseda: Zoltán Dobos, členovia: István Nagy, Jana Ločová

Komisia pre rozvoj mestskej časti Budulov:
predseda: Vojtech Bodnár, členovia:

Komisia pre šport:
predseda: Norbert Pecze, členovia: István Nagy, Ladislav Zupko, Roland Cingeľ

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
predseda: István Zachariaš, členovia: Norbert Pecze, Roland Cingeľ

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity:
predseda: Ľudovít Matta, členovia: Július Grulyo, Vojtech Bodnár

Predsedovia komisií predložia na najbližšom zasadnutí návrh na doplnenie členov komisií z radov občanov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo sobášiacich: Olivera Kovácsa, Zoltána Dobosa, Janu Ločovú a Júliusa Grulya. Odsúhlasené bolo aj plnenie rozpočtu k 30.6. 2018, pričom príjmy dosiahli sumu vyše 5 miliónov 100 tisíc eur a výdavky vyše 4 milióny 500 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a v závere odobrilo aj 6. zmenu rozpočtu na rok 2018, pričom celkové príjmy mesta dosahujú sumu takmer  10 miliónov 890 tisíc eur a celkové výdavky vyše 10 miliónov 862 tisíc eur. 1. ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva mestská televízia odvysiela v plnom rozsahu.