MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Stanovisko k podnikateľskej činnosti

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Prijíma:

MsÚ Moldava nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou

Poplatok:

  • bez poplatku

Upozornenie:

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná registrovať sa v lehote 30 dní na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou.

 

Zákonná úprava:

VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 62 o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Moldava nad Bodvou

 

Vydáva sa na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:

  • názov, sídlo, identifikačné číslo u právnickej osoby
  • plné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, identifikačné číslo u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
  • doklady osvedčujúce oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo doklady osvedčujúce vznik inej právnickej osoby (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, osobitných registrov)
  • údaj o počte zamestnancov
  • preukázanie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, v ktorej má zriadené sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku a preukázanie charakteru tejto nehnuteľnosti (byt, nebytový priestor, dom, sklad a pod.)
  • doklad o zabezpečení likvidácie odpadu
  • otváracie hodiny

 

Tlačivo:

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

 

Vybavuje:

Katarína Szopková