MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade s VZN mesta Moldava n/B - príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade s VZN mesta Moldava n/B - príloha č. 2

Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade s VZN mesta Moldava n/B - dvojjazyčná (SK+HU)

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na projekt / činnosť
Zúčtovanie dotácie poskytnutej na projekt / činnosť (doc)

 

Vybavuje:

Ing. Katarína Gacsayová