MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Potrebné doklady:

  • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
  • Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením umiestnenia drobnej stavby, s vyznačením odstupov vzdialenosti od susedných pozemkov a stavieb
  • Náčrt pôdorysu stavby alebo s hlavnými rozmermi stavby alebo úpravy
  • Jednoduchý technický opis stavby - stavebných úprav s opisom použitých materiálov

 

Poplatok:

fyzická osoba - 10 €
právnicka osoba - 30 €

 

Tlačivo:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác (doc)

 

Vybavuje:

Ing. Eva Berníková
Ing. Beáta Schwartzová