SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Városi Művelődési Központ

Mestské kultúrne stredisko

Városi Művelődési Központ (VMK)

Fő utca 58
045 01 Szepsi

igazgató: Mgr. Adriana Szilágyiová 

tel.: 055 460 2173, 0915 805 467 

www.kulturamoldava.sk

 

A Városi Művelődési Központ kulturális és nevelőintézmény, amelynek célja és küldetése a város polgárainak aktív kulturális és alkotó tevékenységének biztosítása . Szándéka az emberek kulturális igényeinek és érdeklődésének kielégítése és támogatása, müvészi értékek átadása, a város kulturális és társadalmi életének szervezése, valamint a közművelődés lehetőségeinek megteremtése, közösségépítés a város nemzetiségi sokszínűségének figyelembevételével.

Szervezetünk a Szepsi városa által létrehozott jogi alanyiságú intézmény, a város költségvetéséhez kapcsolódó önálló költségvetéssel, melyet Szepsi önkormányzata hagy jóvá. A kultúrközpont szabadidős és művészeti tevékenységét az intézmény különböző helyszínein, szakemberek által végzi, ötvözve az iskolán kívüli tevékenységekkel. Az intézmény támogatja a civil társadalom rendezvényeit, valamint a különböző önkéntes szervezetek és egyesületek kulturális - felvilágosító munkáját.