SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Cestovný ruch

V meste Moldava nad Bodvou je v súčasnosti aktívna pravidelná autobusová doprava, fungujúca približne od roku 2004. Vzhľadom na to, že na Slovensku je železničná doprava nadradená autobusovej, dňa 13. 12. 2015, súčasne so spustením prevádzky Terminálu integrovanej dopravy (TIOP), došlo k úprave cestovného poriadku a to obmedzením tých autobusových spojov, ktorých pravidelný odchod z Moldavy do Košíc sa stal súbežný s odchodom vlaku z TIOP. Konkrétne ide o linku Moldava – Košice s odchodom zo zastávky MŠ Severná (pri novom parkovisku Kakaš) v čase o 04:35 a o 06:15 s nástupom približne po 25 osôb.

Vzniknutú situáciu a zároveň skvalitnenie služieb obyvateľstvu sa mesto rozhodlo riešiť  uzavretím zmluvy s prepravnou spoločnosťou eurobus, a.s. na zabezpečenie pravidelnej autobusovej dopravy.

Špecifikácia prepravnej požiadavky:

- Potreba zabezpečenia prepravy sa vzťahuje na pracovné dni pondelok – piatok v zmysle platného cestovného poriadku.

- Tarifná vzdialenosť na 1 spoj činí 4,9 km a denne sa vykoná 8 otočiek.

- Jednotlivé spoje sú navrhnuté tak, aby boli prispôsobené odchodom, respektíve príchodom vlakov v dopravných špičkách z Terminálu integrovanej dopravy v Moldave nad Bodvou.

- Zastávky budú technicky riešené tak, aby umožňovali bezpečne odstaviť autobus. Na miestach, kde zastávka v súčasnosti absentuje (ZŠ ČSA a Inkubátor) sa navrhuje výstavba spevnených plôch na úkor zelene. Polohy zastávok sú schválené Dopravným inšpektorátom a riadne označené dopravnými značkami (zvislými označníkmi a zároveň vodorovným dopravným značením).

Úplná stavebná úprava zastávok bude ukončená v termíne do 01. 12. 2016.

- Cestovné náklady pre občana, cestujúceho pravidelnou autobusovou dopravou v Moldave nad Bodvou určuje Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi Košickým samosprávnym krajom a dopravcom eurobus, a.s. v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

1. Jednosmerné základné cestovné - 0,50 €
2. Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty - 0,44 €
3. Jednosmerné zľavnené cestovné - 0,30 €
4. Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty - 0,26 €
5. Občania nad 70 rokov - 0,30 €

Cestovný lístok si cestujúci zakúpi priamo u vodiča autobusu v hotovosti alebo prostredníctvom čipovej karty. Ak čipovú kartu nemáte - vybavíte si ju na autobusovej stanici v Košiciach.

Následný cestovný lístok v prímestskej autobusovej doprave je pri platbe čipovou kartou zlacnený o 0,10 €.

- Autobus autobusovej linky bude označený žltou tabuľou so znakom mesta, číslom linky a v zmysle vyhlášky názvom východiskovej  a nácestnej zastávky.

Pilotná, t.j. skúšobná linka, označená číslom „1“ bude spustená dňa 05. 09. 2016 s navrhovanou trasou a polohami zastávok (v zátvorke je uvedený názov, ktorý vstúpi do platnosti od 10. 12. 2016):

1. Moldava nad Bodvou, mesto (terminál)
2. Moldava nad Bodvou, Sídlisko (Rožňavská)
3. Moldava nad Bodvou, Z.Š. - ČSA
4. Moldava nad Bodvou, Severná (Sídlisko Mier)
5. Moldava nad Bodvou, Z.Š. - ČSA
6. Moldava nad Bodvou, Inkubátor
7. Moldava nad Bodvou, námestie
8. Moldava nad Bodvou, mesto (terminál)

V prípade aktívneho využívania prímestskej dopravy občanmi je od 10. 12. 2016 naplánované spustenie linky s číslom "2" s navrhovanou trasou:

1. Moldava nad Bodvou, mesto (terminál)
2. Moldava nad Bodvou, Budulov (otočka)
3. Moldava nad Bodvou, mesto (terminál)
4. Moldava nad Bodvou, Rožňavská
5. Moldava nad Bodvou, Tesco
6. Moldava nad Bodvou, Terasa (otočka)
7. Moldava nad Bodvou, Tesco
8. Moldava nad Bodvou, Z.Š. - ČSA
9. Moldava nad Bodvou, Sv. Rócha
10. Moldava nad Bodvou, Sídlisko Mier
11. Moldava nad Bodvou, Z.Š. - ČSA
12. Moldava nad Bodvou, Inkubátor
13. Moldava nad Bodvou, námestie
14. Moldava nad Bodvou, mesto (terminál)