SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč

07.02.2019 9:23
Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou, poverené Okresným úradom Košice, odborom školstva, zorganizovalo 6. februára 2019 okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč. Na súťaži sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresov Košice, Košice – okolie a Rožňava.
-MT-