SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Metodický deň učiteľov MŠ

04.02.2019 11:04
1. februára 2019 sa takmer 60 učiteľov materských škôl z nášho mesta i okolia stretlo v MŠ na Severnej ulici 19. Organizovanie Metodických dní pre učiteľov predprimárneho vzdelávania je jednou zo stálych aktivít Odboru školstva MsÚ v Moldave nad Bodvou. Učitelia mali možnosť vybrať si z dvoch workshopov, ktoré pripravili lektorky z Pro Solutions, s.r.o. Bratislava. Nosnými témami bola matematická gramotnosť a dramatická výchova.
Lektorka PaedDr. Eva Sobinkovičová  odhalila obrovský potenciál obrázkového divadelného čítania prostredníctvom tradičného japonského divadla Kamišibai. Divadelná technika rozprávania príbehov a rozprávok pomáha rozvíjať a udržiavať interakciu rozprávača a poslucháčov, u detí vyvoláva chuť samostatne sa vyjadrovať. Druhej skupine účastníkov lektorka Mgr. Katarína Monyoková Thúróczy predstavila matematické aktivity zamerané hlavne na aritmetické úlohy, ktoré sú postavené na praktických činnostiach a aktivite detí s cieľom dosiahnuť, aby abstraktná matematika bola všetkým deťom prístupná, konkrétna a hmatateľná.
Program doplnili kolegyne Eva Tothová a Mgr. Adriana Somogyiová, ktoré  prezentovali účastníkom námety na aktivity získané v minulom roku v rámci celoslovenskej konferencie  Matematika vo svete predškoláka.
Súčasťou workshopov boli praktické ukážky, účastníci sa do činnosti mohli aktívne zapojiť.
Že učitelia majú o takéto podujatia veľký záujem vyplynulo z dotazníkov spätnej väzby, v ktorých veľmi pozitívne ohodnotili úroveň aktivít, prístup lektorov  a samotnú organizáciu, čo je pre odbor školstva zaväzujúce.
-TV-