MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Komisie pri MZ

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Ing. László Köteles - predseda

1. Ing. Norbert Krušinský
2. Roland Szabó
3. Mgr. Gabriela Janičová
––––––––––––––––––––––
4. Ing. Július Grulyo

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu - 24.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu - 12.05.2017


Komisia finančná

Ing. Norbert Krušinský - predseda

1. Ing. Tomáš Kiss
2. Ing. Vojtech Bodnár
3. Karin Čobádiová
4. Iveta Kmeťová
5. Bc. Erika Čajkovská
6. JUDr. Darina Horváthová
7. Ing. Imrich Ikrényi
8. Ing. Irena Petrášová
––––––––––––––––––––-
9. Ing. Jozef Selin PhD.

Pozvánka na 1. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 1. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 2. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 2. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 3. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 3. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 4. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 4. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 5. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 5. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 6. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 6. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 7. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica zo 7. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 8. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 8. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 9. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 9. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 10. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 10. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 11. zasadnutie finančnej komisie

Zápisnica z 11. zasadnutia finančnej komisie

Zápisnica z 13. zasadnutia finančnej komisie

Zápisnica zo 14. zasadnutia finančnej komisie

Zápisnica z 15. zasadnutia finančnej komisie

Zápisnica z 16. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 17. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica zo 17. zasadnutia finančnej komisie

Pozvánka na 18. zasadnutie finančnej komisie
Pozvánka na 19. zasadnutie finančnej komisie
Pozvánka na 20. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 20. zasadnutia finančnej komisie
Pozvánka na 21. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 21. zasadnutia finančnej komisie
Pozvánka na 22. zasadnutie finančnej komisie
Zápisnica z 22. zasadnutia finančnej komisie

 

Komisia výstavby a dopravy

Roland Szabó - predseda

1. Viliam Sýkora
2. Ing. arch. Lukáš Vasil
3. Ing. Ľubomír Somodi
4. Ing. Mária Konderlová
5. Ing. Arch. Dezider Kovács
6. Ing. László Köteles
–––––––––––––––––––-
7. Ing. Július Grulyo
8. Ing. Anton Stochla

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie výstavby a dopravy
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 10. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 11. zasadnutia komisie výstavby a dopravy

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie výstavby a dopravy

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie výstavby a dopravy
Pozvánka na 13. zasadnutie komisie výstavby a dopravy
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie výstavby a dopravy - 7.12.

Zápisnica z 13. zasadnutia komisie výstavby a dopravy - 12.12.

Zápisnica zo 14. zasadnutia komisie výstavby a dopravy
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a dopravy - 31.05.2017

 

Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Bc. Erika Čajkovská - predseda

1. Doc. Ing. Štefan Kuzevič PhD.
2. Ing. Oliver Kovács
3. Jaroslav Pupala
4. Viliam Sýkora
5. Mgr. Gabriela Janičová
6. Ing. Ľubomír Somodi
7. Ing. Štefan Sciranka
8. Ing. Peter Štark
––––––––––––––––––––
9. Ing. Július Grulyo
10. Tomáš Kalász
11. JUDr. Pavol Milan
12. Iveta Kmeťová

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 5. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti

 

Komisia školstva

Mgr. Gabriela Janičová - predseda

1. Mgr. Helena Dubinská
2. PaedDr. Jolana Liszkaiová
3. Helena Rostášová
4. Mgr. Viera Lukáčová
5. Mgr. István Nagy
6. Mgr. Mária Csontosová
7. PaedDr. Jana Lóčová
8. Mgr. Mária Tóthová
9. PaedDr. Andrea Papp
–––––––––––––––––––––––-
10. Bc. Irma Horváthová

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 10. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 11. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 12. zasadnutie komisie školstva

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 13. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie školstva

Pozvánka na 14. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica zo 14. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 15. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 15. zasadnutia komisie školstva
Pozvánka na 16. zasadnutie komisie školstva
Zápisnica z 16. zasadnutia komisie školstva
 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Iveta Kmeťová - predseda

1. Olga Kis Pálová
2. Ing. Norbert Krušinský
3. František Pavlovič
4. PaedDr. Iveta Klajberová
5. Ing. Viliam Hodermarský
6. Milena Nogradi
7. Eva Weiserová
8. Zoltán Dobos
––––––––––––––––––––––––-
9. Mgr. Erika Vitéz
10. Ing. Attila Bodnár
11. Csaba Bartók
12. Katarína Leňková

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu
Pozvánka na 10. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu
Pozvánka na 11. zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu

 

Komisia športu

Ing. László Köteles - predseda

1. Branislav Jánoš
2. Jozef Jászai
3. Ing. Imrich Ikrényi
4. Zoltán Dobos
5. Ladislav Zupko
6. Miroslav Smutný
7. Norbert Pecze
8. Imrich Sirgely
––––––––––––––––––––––
9. Bc. Ľudovít Mata

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie športu
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie športu

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie športu

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie športu

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie športu

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie športu

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie športu

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie športu

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie športu

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie športu

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie športu

Zápisnica z 10. zasadnutia komisie športu
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie športu

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie športu
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie športu

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Olga Kis Pálová - predseda

1. Mgr. Mária Szilágyiová
2. Mgr. Vladimíra Kmeťová
3. MUDr. Erika Csachová
4. Ing. Eva Chválová
5. Roman Rybár
6. Mgr. Diana Hronecová
7. Helena Garová
8. Mgr. Antónia Sopková

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Stanovisko z 5. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo spoločného zasadnutia komisie verejného poriadku a komisie sociálnych vecí
Pozvánka na 6. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Stanovisko zo 6. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Pozvánka na 9. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 10. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 11. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Pozvánka na 12. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Pozvánka na 13. zasadnutie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Zápisnica z 13. zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

 

Komisia bytová

Jaroslav Pupala - predseda

1. Ing. Ľubomír Somodi
2. Roland Szabó
3. PaedDr. Jana Ločová
4. Alexander Pöhm
5. Olga Kis Pálová
6. Peter Komjáti
-–––––––––––––––––––––-
7. Ing. László Iván

Pozvánka na 1. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 1. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 2. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 2. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 3. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 3. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 4. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 4. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 5. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 5. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 6. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 6. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 7. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica zo 7. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 8. zasadnutie bytovej komisie

Zápisnica z 8. zasadnutia bytovej komisie
Pozvánka na 9. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 9. zasadnutia bytovej komisie

Pozvánka na 14. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica zo 14. zasadnutia bytovej komisie
Pozvánka na 15. zasadnutie bytovej komisie
Zápisnica z 15. zasadnutia bytovej komisie

 

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Otto Komjáti - predseda

1. Jaroslav Pupala
2. Zoltán Kiss
3. Ing. Attila Bodnár
4. Ing. Ľubomír Somodi
5. Roland Szabó
6. Štefan Kuzma
7. Ing. Roland Cingeľ
8. Ing. Viliam Csontos
–––––––––––––––––––––-
9. Imrich Zborai
10. Stanislav Samko

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora
Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektora

 

Komisia pre rómsku problematiku

Ing. Július Grulyo - predseda

1. Rudolf Rusňák
2. Bc. Otto Horváth
3. Róbert Rybár
4. PhDr. František Rigo
5. Ing. Imrich Ikrényi
6. Roland Szabó
–––––––––––––––––––––––––––––
7. Daniela Góčová

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku
Pozvánka na 9. zasadnutie komisie pre rómsku problematiku
Zápisnica z 9. zasadnutia komisie pre rómsku problematiku

Zápisnica zo stretnutia komisie pre rómsku problematiku - 03.02.
Stanovisko zo stretnutia komisie pre rómsku problematiku - 23.03.

Pozvánka na stretnutie komisie pre rómsku problematiku - 28.04.

Zápisnica zo stretnutia komisie pre rómsku problematiku - 28.04.

 

Komisia pre mestskú časť Budulov

Ing. Imrich Ikrényi - predseda

1. Štefan Herczeg
2. Štefan Motyka
3. Ján Bodnár
4. Katarína Bačová
5. Eva Tóthová
6. Ing. Monika Fedorová
7. Lívia Vaňová
8. Erika Graciková
9. Sarlota Gállová

Zápisnica z 1. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 10. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 11. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 11. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 12. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 12. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 13. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 13. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica zo 14. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 15. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 16. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 17. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica zo 17. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov

Pozvánka na 18. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Zápisnica z 18. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov
Pozvánka na 19. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov
Zápisnica z 19. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov - 1
Zápisnica z 19. zasadnutia komisie pre m.č. Budulov - 2
Pozvánka na 21. zasadnutie komisie pre m.č. Budulov

Žiadosť na odstúpenie z komisie - 22.06.2017

 

Komisia cirkevná

Zoltán Dobos - predseda

1. Ing. Jozef Selin PhD.
2. Štefan Bužický
3. Ing. Peter Nyíri
4. Ing. Attila Bodnár
5. Ing. Anton Király
6. Mgr. Zita Szalontay

Zápisnica z 1. zasadnutia cirkevnej komisie
Pozvánka na 2. zasadnutie cirkevnej komisie
Zápisnica z 2. zasadnutia cirkevnej komisie
Pozvánka na 3. zasadnutie cirkevnej komisie
Zápisnica z 3. zasadnutia cirkevnej komisie
Pozvánka na 4. zasadnutie cirkevnej komisie
Zápisnica zo 4. zasadnutia cirkevnej komisie
Pozvánka na 5. zasadnutie cirkevnej komisie

Zápisnica z 5. zasadnutia cirkevnej komisie
Pozvánka na 6. zasadnutie cirkevnej komisie
Zápisnica zo 6. zasadnutia cirkevnej komisie


Komisia pre sídelnú časť Sídliska

Mgr. Gabriela Janičová - predseda

1. Roland Szabó
2. Olga Kis Pálová
3. Otto Komjáti
4. Iveta Kmeťová
5. Zoltán Dobos
6. Jaroslav Pupala

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica z 3. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica z 5. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 7. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska
Zápisnica zo 7. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 8. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica z 8. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 9. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska

Zápisnica z 9. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska

Pozvánka na 10. zasadnutie komisie pre sídelnú časť Sídliska
Zápisnica z 10. zasadnutia komisie pre sídelnú časť Sídliska