Foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Terénna sociálna
práca

VOĽBY DO
NÁRODNEJ RADY SRElektronická úradná tabuľa
29.apríla 2016 o 13:06 piatok

Oznamujeme občanom, že dňa 2. mája (pondelok) bude Mestský úrad na Školskej a Bartalosovej ulici zatvorený z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny. Za pochopenie ďakujeme.


28.apríla 2016 o 16:19 štvrtok

Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, Kočice podanej dňa 15. apríla 2016 na Okresnom úrade Košice-okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ČOV - zvýšenie kapacity" po skončení skušobnej prevádzky a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vodného toku Bodva.


28.apríla 2016 o 16:01 štvrtok

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že Jozef Matyščák (nar. 1972) a Peter Matyščák (nar. 1982), trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.úradné oznamy
25.apríla 2016 o 15:49 pondelok

Okresný súd Michalovce v právnej veci dedičstva po poruč. Štefan Vasiľ (nar. 1957), ktorý zomrel dňa 06.06.2012 vyzýva účastníkov konania (synov Vasiľ Štefan a Vasiľ Jozef), aby sa prihlásili na Notárskom úrade JUDr. Ferdinanda Ontka.


25.apríla 2016 o 15:43 pondelok

Zverejnenie miestneho oznamu Okresného riaditeľstva Policajného zboru ohľadom zaistenej finančnej hotovosti.


20.apríla 2016 o 14:04 streda

19.apríla 2016 o 13:22 utorok

Ponuka pracovnej pozície - operátor vstupnej kontroly kvality.
Spoločnosť: FAURECIA Slovakia s.r.o.
Miesto výkonu práce: Košice


15.apríla 2016 o 10:39 piatok

Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že 2. mája 2016 v čase od 8:10 do 17:00 hod. bude v určitých uliciach prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.Aktuality
27.apríla 2016 o 08:25 streda

V Spišskej Novej Vsi sa dňa 19.4.2016 konal 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu Základnú umeleckú školu zastupovali žiaci, ktorí súperili v II. kategórii. Tejto kategórie sa zúčastnilo 51 žiakov a v III. kategórii si zmeralo sily 31 súťažiacich. Konkurencia bola mimoriadne silná.


25.apríla 2016 o 15:08 pondelok

14. - 15. apríla 2016 sa v meste Trnava konal 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou.


15.apríla 2016 o 08:56 piatok

Úspešné vystúpenie Marty Anny Woloszynovej na prehliadke detského hudobného folklóru.


25.februára 2016 o 09:14 štvrtok

V dňoch 19.-21.2.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 17. ročník medzinárodného turnaja v kickboxe - Slovak Open (Memoriál Ladislava DOKY Tótha), na ktorom sa zišla konkurencia 829 štartujúcich pretekárov zo 68 tímov a 9 krajín.


23.februára 2016 o 09:01 utorok

V chorvátskom Karlovaci sa v športovej hale Mladosť uskutočnil v dňoch 12.-14.2.2016 WAKO európsky pohár v kickboxe - Karlovac Open, na ktorom sa zúčastnilo 1531 štartujúcich z 21 krajín.
 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi Csemadok

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

CVČ

FK Bodva

ŠK Bodva Motorsport

ŠK Bodva Lukostreľba

 

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

 

MŠ Rosnička - Leveli Béka Óvoda

 

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

ŠK Taekwon-Do

 

ŠK Taekwon-Do & Kickboxing

Via Nova
Ifjúsági Csoport

             

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk