Foto: Adrián Juríček
Foto: Andrea Lebocká
Foto: Branislav Jánoš
Foto: Branislav Jánoš
jQuery Carousel
05.mája 2015 o 15:18
05.mája 2015 o 15:18
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Úradná tabuľa
05.mája 2015 o 15:18 utorok

Oznam o výberovom konaní


05.mája 2015 o 15:18 utorok

Týmto zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa bude konať dňa 22. apríla 2015.


05.mája 2015 o 15:18 utorok

Oznam o výberovom konaníAktuality
05.mája 2015 o 15:18 utorok

Tradičné stavanie mája pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Strednou odbornou školou. V programe vystúpili deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a žiaci Základnej školy na ulici ČSA.


05.mája 2015 o 15:18 utorok

Mesto v spolupráci so základnými školami zorganizovalo v piatok (24. apríla) dobrovoľnícku akciu v rámci Dňa Zeme. Vďaka projektu Vyčistime si mesto sa podarilo vyzbierať takmer tisíc kilogramov odpadu v lokalite pod kopcom, na priestranstve za poliklinikou a pri kaplnke svätého Rócha.


05.mája 2015 o 15:18 utorok

Primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský odvolal svojim rozhodnutím zo dňa 21. apríla 2015 poverenie na zastupovanie v čase svojej neprítomnosti a nespôsobilosti pre poslanca Ing. Imricha Ikrényiho. Za  svojho zástupcu určil Ing. Norberta Krušinského.Mestské kultúrne stredisko
05.mája 2015 o 15:18 utorok

Dňa 31.3.2015 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov romantizmu. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou pripravili  program, ktorý priniesol trochu iný pohľad na umenie romantizmu.Kalendár udalostí


NAJNOVŠIE ČLÁNKY
05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18

05.mája 2015 o 15:18


 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi CSEMADOK

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

Centrum voľného času

FK Bodva

ŠK Bodva

ŠK Bodva Lukostreľba

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

Maľovaná mapa

 

 

 Copyright © www.moldavanadbodvou.sk Webdesign: Gabriel Takács