úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Register zmlúv, objednávok a faktúr mesta Moldava nad Bodvou - rok 2011

Register zmlúv, objednávok a faktúr mesta Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, odberateľských a dodávateľských faktúr od 1. 1. 2011.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

396/2011 Dodatok č. 2 “Nákup čistiacej techniky” - zmena DIČ predávajúceho
 
  typ: kúpna zmluva druh: hmotného majetku
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KURTA spol. s.r.o., IČO 31592490  
394/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Katarína Petrová  
393/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Petyko  
392/2011 O nájme bytu na ulici Novej č. 3, č.b. 22
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme bytu
finančné plnenie:
987,85 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Veronika Lucskaiová  
391/2011 O nájme bytu na ulici Novej č. 3, č.b. 28
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme bytu
finančné plnenie:
7 138,41 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Cisko, Oľga Repášová  
390/2011 Dodatok č. 1 - mení sa článok III. Licencia - výška odmeny od 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
190,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EEP servis, s.r.o., IČO 43939503  
389/2011 Ukončenie výpožičky hnuteľnej veci
 
  typ: dohoda druh: o ukončení zmluvného vzťahu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mestské bytové hospodárstvo, IČO 31967604  
388/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - Nová 26, 28, 30
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
387/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - Nová 3
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
386/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - administratívna budova Bartalosova 16
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
385/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - Nová 22, 24
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
384/2011 Dohoda o rovnomerných platbách - Nová 22, 24
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
383/2011 Dohoda o rovnomerných platbách - Nová 26, 28, 30
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
382/2011 Dohoda o rovnomerných platbách - Nová 3
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
381/2011 Dohoda o rovnomerných platbách - administratívna budova Bartalosova 16
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
380/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - II. MŠ Krátka 12
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
379/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - IV. MŠ Severná 19
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
378/2011 Príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta rok 2012 - Klzisko
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na dodávku tepla
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. TEHO, IČO 36173061  
377/2011 Odber el. energie na Novej 22, Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
376/2011 Odber el. energie na ČSA č. 3, Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
375/2011 Poskytnutie finančného príspevku - 10% z celkových oprávnených výdavkoch
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
finančné plnenie:
38 013,47 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO 00156621  
374/2011 Nebytový priestor v budove OÚ Košice-okolie v Košiciach, kancelária ŠFRB
 
  typ: zmluva o výpožičke druh: od Okresného úradu Košice-vidiek
finančné plnenie:
750,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Obvodný úrad Košice-okolie, IČO 42097011  
373/2011 Vytvorenie web stránky za účelom propagovania projektu HUSK/0901/1.3.1/0031 - Po stopách Máté Laczko Szepsiho
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
6 490,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ing. Attila Török - CREATURA, IČO 43656846  
372/2011 Výmena okien a dverí v objektoch MsBH a DÚ v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
20 699,71 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STONEXPERT s.r.o., IČO 36798215  
371/2011 Prevod príspevkovej činnosti MsBH na Mesto
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
370/2011 Prevod príspevkovej činnosti MsBH na Mesto
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
369/2011 Prevod príspevkovej činnosti MsBH na Mesto - zoznam motorových vozidiel v počte 9 ks
 
  typ: poistne zmluvy druh: povinné zmluvné poistenie na autá
finančné plnenie:
8 874,52 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545  
368/2011 Parcela registra “C” č. 980/30 orná pôda o výmere 675 m²
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
31 367,25 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Attila Zajdek  
367/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 14 na verejnom cintoríne v Budulove
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Katarína Magyarová  
366/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 135 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Zuzana Kuzmová  
365/2011 Administratívna budova bez s. č. na parcele 206/37, 206/42
 
  typ: kúpna zmluva druh: stavba
finančné plnenie:
27 618,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Peter Štefán  
364/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 41 na verejnom cintoríne v Budulove
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Molitaris  
363/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C číslo 56 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ondrej Rybár  
362/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 10/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Július Tancer  
361/2011 Dodanie Licenčného softvéru a Aplikačného softvéru
 
  typ: ostatné zmluvy druh: licenčná zmluva zák. 618/2003 (autorské právo)
finančné plnenie:
4 189,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    CORA GEO s.r.o., IČO 31612989  

360/2011 Parcela registra “C” č. 748/25 zast. plochy a nádvoria vo výmere 21 m²
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
361,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tibor Molnár  
359/2011 Doplnenie bodu 4.7
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Danubian Biogas s.r.o., IČO 44085354  
358/2011 Financovanie Fábryho Dní
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ZO Csemadok, IČO 31294961  
357/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 264 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,25 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ondrej Köver  
356/2011 Parcela č. 659/26 vo výmere 20.027 m² ostatné plochy
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
135 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Danubian Biogas s.r.o., IČO 44085354  
355/2011 Na vyhotovenie sochy a podstavca
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: o dielo
finančné plnenie:
29 900,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Sculptor Bt., IČO 15060915  
354/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 5 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Tóth  
353/2011 Vecné bremeno na 2 024m², na 20 rokov
 
  typ: zmluva o zriadení vecného bremena druh: na pozemok
finančné plnenie:
12 144,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Danubian Biogas s.r.o., IČO 44085354  
352/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 320 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Štefan Barger  
351/2011 Dodatok č. 2 - článok IV. rozsah prác a cena
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: audit
finančné plnenie:
400,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    RVC - Senica s.r.o., IČO 36259560  
350/2011 Program volania do všetkých sietí 50+, Nokia C1-01
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
finančné plnenie:
1,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
349/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 223 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Horváth  
348/2011 p.č. 1097/46 vo výmere 1 577 m2
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
1,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    FELDOM, s.r.o., IČO 31653537  
347/2011 Ťažba dreva na pni
 
  typ: kúpna zmluva druh: hmotného majetku
finančné plnenie:
2 800,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Schubert László  
346/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D, rade detský číslo 357 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Viera Jeseničová  
345/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 159 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Irena Tamásová  
344/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 158 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Irena Tamásová  
343/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 305/B na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jolana Schusterová  
342/2011 Doplnenie nového bodu v článku 2 - Odmena
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
0,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mgr. Jozef Červeňák - AGENTÚRA EKOLINS, IČO 37339184  
341/2011 SIM karta, služba Internet na doma Mini+
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
finančné plnenie:
8,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
340/2011 Účastnícky program Internet na doma Mini+
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
339/2011 Finančný manažment a poradenstvo
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EEP servis, s.r.o., IČO 43939503  
338/2011 Paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb "Po stopách Máté Laczko Szepsi"
 
  typ: mandátna zmluva druh: uzatvorená podľa §566 a nasl. OZ
finančné plnenie:
4 800,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    JUDr. Jana Bajužiková, IČO 35540150  
337/2011 Darovacia zmluva za účelom financovanie výmeny starých okien na nové plastové okná, a to na budove MŠ na Hviezdoslavovej
 
  typ: darovacia zmluva druh: finančnej čiastky
finančné plnenie:
650,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Spoločnosť rodičov pri I. MŠ, IČO 35570105  
336/2011 Vykonávanie prác súvisiace s realizáciou projektu - Po stopách M. L. Szepsi
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, IČO 00135305  
335/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 279 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Schmeravá  
334/2011 Zriadenie predkupného práva
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Bc. Clayton Stone  
333/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 237 urna v z na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Gáborová  
332/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 233 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Magdaléna Subovicsová  
331/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 293 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Štiblárová  
330/2011 Ochrana objektu za odplatu
 
  typ: zmluva o ochrane objektu druh: zabezpečené Mestskou políciou
finančné plnenie:
398,40 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Monika Theíl  

329/2011 Jeden splátkový úver na tri projekty (na rekonštrukciu V. MŠ, IV. MŠ, II. MŠ)
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
160 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653  
328/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 1/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Patrícia Loššinská  
327/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 11/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Kun  
326/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 99 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alžbeta Ščavnická  
325/2011 Počítače LENOVO TC s príslušenstvom v počte 2 ks
 
  typ: darovacia zmluva druh: od MV SR
finančné plnenie:
1 383,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SR-MV SR, IČO 00151866  
324/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 21 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eugen Šomody  
323/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 41 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Kun  
322/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 56 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Otto Göbl  
321/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 149 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alžbeta Suszterová  
320/2011 Verejné osvetlenie na rok 2011 (september až december 2011)
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
99 125,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Telemanagement services, s.r.o., IČO 36687324  
319/2011 Verejné osvetlenie na rok 2011 (január až august 2011)
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
97 735,10 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Telemanagement services, s.r.o., IČO 36687324  
318/2011 Rozšírenie predm. o dodávku a montáž: krycie oplechovanie pohľadovej časti atiky lakoplastovaným plechom - MŠ IV. a MŠ V.
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
1 743,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    alcomplet izolácie, IČO 36608556  
317/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 156 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Juraj Göbl  
316/2011 Kúpna zmluva - Nová 32, byt č. 1
 
  typ: kúpna zmluva druh: na byt
finančné plnenie:
45 845,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Gabriel Tóth  
315/2011 Prenájom nebytového priestoru na Novej 34
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
644,10 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Rokoko s.r.o., IČO 43884580  
314/2011 Prenájom nebytového priestoru na Bartalosovej 2
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
10 200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Thanh Vu Duy, IČO 40165744  
313/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 146 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Zlata Horváthová  
312/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 88/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Verona Filomelová  
311/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 123 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ing. Zuzana Fodorová  
310/2011 Naviac práce elektromontáže IBV Pod kopcom II.
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
47 734,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Telemanagement services, s.r.o., IČO 36687324  
309/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 156 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Gergely  
308/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 24 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anton Hronček  
307/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C číslo 150 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Edita Rybárová  
306/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 352 detský na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Edita Rybárová  
305/2011 Zateplenie strešnej konštrukcie objektov MŠ IV. a V. v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
23 878,90 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    alcomplet izolácie, IČO 36608556  
304/2011 Terénne úpravy v areály Klubu dôchodcov
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
23 108,10 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    T a K s.r.o., IČO 36592081  
303/2011 Ochrana budovy
 
  typ: zmluva o ochrane objektu druh: zabezpečené Mestskou políciou
finančné plnenie:
398,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    FOGÁSZ, s.r.o., IČO 36608637  
302/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy - Bartalosova 8
 
  typ: zmluva o pripojení druh: do distribučnej siete
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
301/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy - Nová 30
 
  typ: zmluva o pripojení druh: do distribučnej siete
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  

300/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy - Rožňavská 24
 
  typ: zmluva o pripojení druh: do distribučnej siete
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
299/2011 Na financovanie oplotenia budovy Charity na Vodnej ulici v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
300,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Rím. kat. farský úrad - Dr. Gábor Bartolomej, IČO 31998321  
298/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 353/a detský na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ondrej Rybár  
297/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 196 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Pavel Galko  
296/2011 Suborné dielo zhotovené za učelom výučby anglického jazyka
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
1 800,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EEP servis, s.r.o., IČO 43939503  
295/2011 Práce naviac - hydraulické vyregulovanie MŠ
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
19 026,40 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    MENERT spol. s r.o., IČO 17330165  
294/2011 Vysprávky miestnych komunikácií v Moldave nad Bodvou 2011
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
23 999,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    E.T.K, s.r.o., IČO 36175340  
293/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D čislo 119 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Egriová  
292/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D čislo 235 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mária Dobosová  
291/2011 Predaj MT
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefon
finančné plnenie:
810,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
290/2011 Prenájom pozemku v sektore D čislo 235 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou za účelom skladovania náradia
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
2,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jonáš Berki  
289/2011 Prenájom nebytového priestoru na Debraďskej ulici - Dom Jekhetane
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
3 244,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Združenie pre rozvoj mladých Rómov, IČO 42112125
Jekhetane Roma, IČO 31308872
 
288/2011 O dodávke plynu na Hlavnej 81 - Klub dôchodcov
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o dodávke plynu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, IČO 35815256  
287/2011 Prenájom nebytového priestoru v Inkubátorom dome v kancelárii č. 2.19
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
13 965,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    TWOpoint Industry Slovakia s.r.o., IČO 45961336  
286/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 124 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mária Pachotová  
285/2011 Prenájom 25 m² na výstavbu drobnej stavby na Budulovskej ulici
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Rybárová  
284/2011 Prenájom 25 m² na výstavbu drobnej stavby na Budulovskej ulici
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Rybárová  
283/2011 Prenájom 25 m² na výstavbu drobnej stavby na Budulovskej ulici
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jozef Lakatoš, Mária Lakatošová  
282/2011 Prenájom 25 m² na výstavbu drobnej stavby na Budulovskej ulici
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Emil Kuča, Iveta Kučová  
281/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B čislo 74/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mária Takácsová  

280/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A čislo 142 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jozef Halás  
279/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D čislo 351/f na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Irena Žigová  
278/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 30/b na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Vojtech Vereš  
277/2011 Nepomenovaná zmluva - na odber el. energie na Novej 3
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
276/2011 Nepomenovaná zmluva - na odber el. energie na Novej 26
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
275/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 102 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klára Horkavcová  
274/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D rade detský čislo 354 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jozef Soták  
273/2011 Dohoda - pre všetkých žiakov obce Čečejovce, 1-9 ročník v ZŠaGsVJM
 
  typ: dohoda druh: spoločný školský obvod
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Obec Čečejovce, IČO 00324078  
272/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 143 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Erika Fazekasová  
271/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 251/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Agneša Rudová  
270/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 250 na verejnom cintoríne v Budulove
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Veronika Spišáková  
269/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 19 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Henrich Danko  
268/2011 Havarijné poistenie vozidla BREMACH TGR60-E5
 
  typ: poistné zmluvy druh: havarijné poistenie motorových vozidiel
finančné plnenie:
1 614,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545  
267/2011 Havarijné poistenie samoobslužného pracovného stroja Boschung S3
 
  typ: poistné zmluvy druh: havarijné poistenie motorových vozidiel
finančné plnenie:
2 135,90 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545  
266/2011 Výroba a montáž fontány pri Penzióne Bodva - Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti VP v Moldave
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
19 165,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AQUAMONT Sabinov spol. s r.o., IČO 31671578  
265/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 306 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Marián Refor  
264/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 351/e na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Kádárová  
263/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 108 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Kádárová  
262/2011 Opatrovateľská služba za úhradu
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
finančné plnenie:
0,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Arpád Rigó  
261/2011 Záchrana historickej pivnice - nákup sanitárych zariadení
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
3 319,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Refonnovaná kresťanská cirkev  

 

260/2011 Na financovanie družobnej športovej akcie - futbal s mužstvami družobných miest (Encs, Karcag)
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    OLD Stars, IČO 35562331  
259/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 146 (521) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Michal Kiš  
258/2011 Doplňa sa text do bodu 3.1: zhot. sa zaväzuje vykonať aj dažďovú kanalizáciu
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
250 353,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EUROVIA - cesty a.s., IČO 31651518  
257/2011 Terénnou formou - sprievod na lekárske vyšetrenie
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Katarína Petrová  
256/2011 Poradenské služby (org. por.) v oblasti rómskej problematiky
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mgr. Jozef Červeňák - AGENTÚRA EKOLINS, IČO 37339184  
255/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 283 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alžbeta Rybárová  
254/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore KB čislo 36 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
142,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jozef Burdiga  
253/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 167 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ing. Peter Želínský  
252/2011 Predaj pozemku za účelom výstavby squash a fitness centra
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
8 009,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Bc. Clayton Stone  
251/2011 Demontáž jestvujúcich, dodávka a montáž nových plastových okien, dverí a výkladov vrátane vysprávok na Bartalosovej ulici 2-4, Školská ulica 14, 16 v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
23 057,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    T a K s.r.o., IČO 36592081  
250/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C číslo 152 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mária Horváthová  
249/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C číslo 21 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ondrej Haršányi  
248/2011 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
160 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653  
247/2011 Zmluva o úvere č. 255/AUCC/11 účet č.0660820813/0900
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
160 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653  
246/2011 Zmluva o bežnom účte číslo 0660820813/0900
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653  
245/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore KB číslo 49 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
142,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Františka Boková  
244/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 35 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Luspajová  
243/2011 Na financovanie výdavkov spojených s organizovaním tanečného sústredenia
 
  typ: zmluva o dotaciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    MESTSKé KULTÚRNE STREDISKO, IČO 135305  
242/2011 IBV Pod kopcom II.
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: o výstavbe VN prípojky a trafostanice
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
241/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 118 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Florián Ternei  
240/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 193 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Štefan Timko  
239/2011 Na financovanie cestovných výdavkov a ostatných výdavkov súvisiacich s činnosťou oddielu
 
  typ: zmluva o dotaciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
800,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451 – ŠK Bodva, IČO 35518847  
238/2011 Na financovanie cestovných výdavkov Letný skautský tábor vo Vinici (25.7. - 3.8.2011)
 
  typ: zmluva o dotaciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
700,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    12. sz. Bcrcsényi Miklós cserkészcsapat - Zväz skautov, IČO 17641896  
237/2011 Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacích sústav MŠ II, IV a V. v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
18 780,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    MENERT spol. s r.o., IČO 17330165  
236/2011 Stavba pódia a strechy na Hlavnom námestí, ozvučenie a osvetlenie - technické zabezpečenie XV. Dni Moldavy
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
6 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Tóth TOLFI-SERVIS, IČO 14381524  
235/2011 Elektricka NN pripojka a bleskozvod pre Amtiteater
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
4 988,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    František Salata - SALEX, IČO 40439968  

234/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 152 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Judit Balogh  
233/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D rade obsad. čislo 151 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Judit Balogh  
232/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C rade detský číslo 147/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alexander Rybár  
231/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
230/2011 Dodávka vody pre Klub dôchodcov, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o dodávke vody z VV, odvádzaní odp. vôd a z povrchového odtoku
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460  
229/2011 Mení sa znenie bodu 5.3 cena celkom s DPH
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
361 674,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EUROVIA - cesty a.s., IČO 31651518  
228/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
227/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
226/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
225/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
224/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
223/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
222/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
221/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
220/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
219/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
218/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
217/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
216/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
215/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
214/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
213/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
212/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
211/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
210/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
209/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
208/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
207/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
206/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
205/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
204/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
203/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
202/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
201/2011 Pripojenie do distribučnej sústavy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  

200/2011 Financovanie nákladov Gala World Cup 2011
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Volejbalový klub GALA, IČO 31983707  
199/2011 Zmena odberateľa z DÚ Moldava n.B. na Daňove riaditeľstvo SR - mesto je vlastníkom budovy
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
198/2011 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 4/2011 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu - Po stopách Máté Laczkó Szepsiho
 
  typ: zmluva o dielo druh: Investičné zmluvy
finančné plnenie:
243 788,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    T a K s.r.o., IČO 36592081  
197/2011 Financovanie rozšírenia fary v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
3 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Rím. kat. farský urad - Dr. Gábor Bartolomej, IČO 31998321  
196/2011 Výmena okien a dverí v objektoch MŠ II, IV, V v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
62 786,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STONEXPERT s.r.o., IČO 36798215  
195/2011 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 4/2011 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu - Po stopách Máté Laczkó Szepsiho
 
  typ: zmluva o dielo druh: investičné zmluvy
finančné plnenie:
208 204,92 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    T a K s.r.o., IČO 36592081  
194/2011 Zabezpečenie vykonania archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk a zabezpečenie pyrotechnického prieskumu predpokladaných v zemi na území stavby "IBV - Pod kopcom II. Moldava nad Bodvou - Prístupové komunikácie a inžinierske siete I. etapa v k. ú. Moldava nad Bodvou"
 
  typ: mandátna zmluva druh: mandátna zmluva
finančné plnenie:
331,90 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Krajské múzeum v Prešove, IČO 37781278  
193/2011 Verejné obstarávanie na zadanie zákazky na služby a práce v rámci projektu "Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou"
 
  typ: zmluva o poskytovaní služieb druh:
finančné plnenie:
2 500,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Visions s.r.o., IČO 45394920  
192/2011 Prenájom hrobového miesta v seklore D číslo 84 (1478) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alexander Molnár  
191/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 171 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ivan Čimpoješ  
190/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 188 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
119,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ivan Čimpoješ  
189/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 211 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Marta Szaniszlóová  
188/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 211 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Falatová  
187/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F čislo 46 (2550) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Falatová  
186/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 181/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Oľga Falatová  
185/2011 Úprava ceny za dielo z dôvodu zmeny zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vypracovanie ZOP
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SENSIM, s.r.o., IČO 43857434  
184/2011 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky - malé polievacie vozidlo Bremach T-Rex 60 - rázvor min. 310m
 
  typ: kúpna zmluva druh: hmotného majetku
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KURTA spol. s r.o., IČO 31592490  
183/2011 Zvýšenie úväzku opatrovateľskej služby z 0,8 na 1
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Pavel Molnár  
182/2011 Pripojenie zariadenia žiadateľa na Záhradnej 43, Moldava nad Bodvou do distribučnej sústavy
 
  typ: zmluva o pripojení druh: do distribučnej siete
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
181/2011 Pripojenie zariadenia žiadateľa na Hlavnej 81, Moldava nad Bodvou do distribučnej sústavy
 
  typ: zmluva o pripojení druh: do distribučnej siete
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
180/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 314 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Zdena Juhásová  
179/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C, číslo 3 (1019)
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ondrej Karaffa  
178/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E, číslo 12/1986 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Karaffová  
177/2011 Na financovanie výdajov spojených s cestovnými výdavkami na Kodalyove Dni v Galante a vyhotovením nv
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
700,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Združenie Bodva E, IČO 31956459  
176/2011 Zmluva o nájme - v sektore E číslo 149 (2182) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Martina Kimáková  
175/2011 Zmluva o nájme - v sektore B číslo 198 (665) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Štefán  
174/2011 Zmluva o nájme - v sektore B čislo 197 (666) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Štefán  
173/2011 Zmluva o nájme - p.č. 1908/1 vo výmere 148 m², 1896/11 vo výmere 252 m² na podnikateľské účely
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
320,00 €
 
zmluvná strana:
   
    Bc. Clayton Stone  
172/2011 Zmluva o nájme - p.č. 122 vo výmere 53 m² na umiestnenie unimobunky
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
41,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Zoltán Tamás  
171/2011 Na financovanie tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ZO Csemadok, IČO 31294961  
170/2011 Práce na plaketách pre ocenených
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STONEL s.r.o., IČO 36600717  
169/2011 Dohoda o užívaní verejného priestranstva - na Novej ulici
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
1 500,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EUROVIA - cesty a.s., IČO 31651518  
168/2011 Na financovanie účasti šesťčlennej posádky na Mini Rally Cup Slovensko
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
500,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SK Bodva, IČO 35518847  

167/2011 Zmluva o nájme - p.č. 1352/46 vo výmere 15,10 m²
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme pozemku
finančné plnenie:
6,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Miroslav Spišák  
166/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B čislo 125 n.č. na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívani pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Dezider Štromp  
165/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 361/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívani pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Agáta Funtyová  
164/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 43 n.č./361 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívani pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Zagibová  
163/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 367/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívani pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Peter Lakatoš  
162/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore D číslo 392 (1936) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívani pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mária Körösiová  
161/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
149,40 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AUTOSTARKO, IČO 36595951  
160/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
249,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SPEKTRON HK, s.r.o., IČO 36213446  
159/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
199,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EGYM Slovensko, s.r.o., IČO 36201600  
158/2011 pred obchodom Danex, Záhradná 1
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
199,20 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Dániel Štefan - DANEX, IČO 32703481  
157/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
99,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Gábor Maruščák M+P+G Steel, IČO 41448723  
156/2011 Cena do tomboly - Notebook HP
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
518,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    belasaNET s.r.o., IČO 45487626  
155/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
149,40 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Maxol Plus, spol. s r.o., IČO 36589543  
154/2011 Prezentácia podnikateľskej činnosti a obchodného mena objednávateľa
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
finančné plnenie:
500,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AVE Košice s.r.o., IČO 36789127  
153/2011 Ozdoba sály KD - slávnostné zasadnutie MZ + 5 kytíc
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Fortuna Katarína Palčiková, IČO 14379201  
152/2011 Práce na ohňostroji
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
332,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Fehér Ján DETONICS special activity, IČO 32700768  
151/2011 Pohotovostná služba so sanitkou
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
150,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    DOSAV s.r.o., IČO 36195821  
150/2011 Cena do tomboly - nákupná poukážka
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    DREMKES, IČO 36574996  
149/2011 Cena do tomboly - hojdacie kreslo
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KVIST s.r.o, IČO 36663697  
148/2011 Výpožička zelene vo výške 200€ a cena do tomboly 150€
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
350,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    PLANT SERVICE s.r.o., IČO 35804521  
147/2011 Pekárenské výrobky
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    A2 pekárne, s.r.o., IČO 36657263  
146/2011 Ovocie a zelenina podľa potreby
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Hodosi Štefan, IČO 40826309  
145/2011 Pomoc pri organizovaní recepcie na fare
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    BodvaTel s.r.o., IČO 36210269  
144/2011 časť námestia pred MsÚ
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ELOX TRADE s.r.o., IČO 36764710  
143/2011 pred OSBD
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
498,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    OSBD, IČO 171476  
142/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
332,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    DYHA TIROLA s.r.o., IČO 36173533  
141/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
150,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Štefan Görcsös - MON-DREV, IČO 40443370  
140/2011 časť námestia
 
  typ: dohoda druh: o užívaní verejného priestranstva
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Szabó-Fecsu Karol, IČO 32696558  
139/2011 Výroba DVD o realizácii projektu: Po stopách Szepsi Laczkó Máté
 
  typ: ostatné zmluvy druh: licenčná zmluva zák 618/2003 (autorské právo)
finančné plnenie:
9 960,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    REGFILM, s.r.o., IČO 36603031  
138/2011 Výrobky z diviny vo výške daru
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SUPRAKO s.r.o.  
137/2011 Prenájom nebytového priestoru matriky
 
  typ: dohoda druh: o prenájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
660,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AGRO-MOLD, akciová spoločnosť, IČO 31712738  
136/2011 Zabezpečenie podujati v rámci Dní Szepsi Laczkó Máté
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
13 470,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mestské kultúrne stredisko, IČO 135305  
135/2011 Zabezpečenie podujati v rámci Dní Szepsi Laczkó Máté
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
8 064,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    BodvaTel s.r.o., IČO 36210269  
134/2011 Vyhotovenie reklamných predmetov: Po stopách Szepsi Laczkó Máté
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
12 702,40 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EXPA PRINT s.r.o., IČO 36577715  
133/2011 Práce na osvetlení recepcie
 
  typ: darovacia zmluva druh: vecný dar
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Berník Ján, IČO 30306353  
132/2011 Poradenská a konzultačná činnosť - odkanalizovanie Budulovskej ulice
 
  typ: nepomcnovaná zmluva druh: o poskytnutí služieb obch. zák.
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mgr. Róbert Jurčišin - JR Consulting, IČO 44290012  
131/2011 Vystúpenie interpreta Team Revival z CZ
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
940,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    TEAM REVIVAL - Martin Zrun, IČO 74390651  

130/2011 Na financovanie XI. ročníka Jazdeckých pretekov dňa 26. 6. 2011 v Budulove
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
700,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Voda a život n.o., IČO 35581930  
129/2011 Vystúpenie interpreta skupiny Gypsi Johny
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Bc. Július Grulyo  
128/2011 Vystúpenie interpreta: Béla Nyíri dňa 24. 6. 2011
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Vojtech Nyiri  
127/2011 Kúpna zmluva - garáž č. 2 na Školskej 9
 
  typ: kúpna zmluva druh: a Zmluva o zriadení vecného bremena
finančné plnenie:
5 148,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Štefan Hanesz  
126/2011 Kúpna zmluva - č. 1894/097 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 772m²
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
3 464,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Juraj Smajda  
125/2011 Kotvený let balónom pred Amfiteátrom za budovou MsKS
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
876,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ADS ballooning, s.r.o., IČO 36187321  
124/2011 Na XV. Dní Moldavy dňa 25. 6. 2011
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vykonanie ohňostroja
finančné plnenie:
3 319,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Fehér Ján DETONICS special activity, IČO 32700768  
123/2011 Vystúpenie interpreta Family Duo
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
250,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Gustáv Nagy  
122/2011 Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít
 
  typ: zmluva druh: o poskytnutí NFP
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO 00156621  
121/2011 Expozícia exotických plazov s možnosťou fotenia sa s nimi
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
500,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Agentúra KARLSON, IČO 40811026  
120/2011 Úpravy v zmluve dôsledkom zvýšenia sadzby DPH
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vypracovanie ZOP
finančné plnenie:
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SENSIM, s.r.o., IČO 43857434  
119/2011 Hrobové miesto v sektore KB rade: schránka, číslo 44 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
142,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eleonóra Balázsová  
118/2011 Hudobné produkcie na Dni Moldavy 2011
 
  typ: ostatné zmluvy druh: licenčná zmluva zák 618/2003 (autorské právo)
finančné plnenie:
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovenský ochranný zvaz autorský, IČO 178454  
117/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 302 (818, 819) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
38,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Magdaléna Gurská  
116/2011 Skupina Trikobras
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
350,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Július Širilo-JULBO, IČO 43762972  
115/2011 NN rozvody, verejné osvetlenie: Pod Kopcom II.
 
  typ: zmluva o dielo druh: výroba a montáž
finančné plnenie:
42 658,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Telemanagement servíces, s.r.o., IČO 36687324  
114/2011 Vystúpenie interpreta: Zdenka Predná - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
2 400,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tonas s.r.o., IČO 36340936  
113/2011 Vystúpenie interpreta: AC/DC REVIVAL - Black Sabbath, AC/DC REVIVAL a Rony Janeček - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AC/DC REVIVAL - Ing. Žúdel Stanislav, IČO 36731676  
112/2011 Vystúpenie interpreta: Misha - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 300,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Tonas s.r.o., IČO 36340936  
111/2011 Vystúpenie interpreta: tanečný súbor MERLIN - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 300,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mgr. Peter Barančik - MERLIN, IČO 40116654  

110/2011 Vystúpenie interpreta: D.S. STUDIO Košice - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    David Tichý, IČO 45276013  
109/2011 Vykonanie divadelného predstavenia musicalu Niekde v Európe - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 300,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Divadlo Thália Szinház  
108/2011 Vystúpenie interpreta: Wolf Kati z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
896,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SZIKI 2006 Kft, IČO 13823014  
107/2011 Vystúpenie interpreta: Kálali-Saunders András z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
911,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SZIKI 2006 Kft, IČO 13823014  
106/2011 Vystúpenie interpreta: Takács Nikolas z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
2 113,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SZIKI 2006 Kft, IČO 13823014  
105/2011 Vystúpenie interpreta: Tabáni István z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 103,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SZIKI 2006 Kft, IČO 13823014  
104/2011 Vystúpenie interpreta: Caribean Tropikál Show z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
1 073,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SZIKI 2006 Kft, IČO 13823014  
103/2011 Vystúpenie interpreta: Ezüstpatak z MR - Dni Moldavy
 
  typ: zmluva druh: o hudobnej, tanečnej produkcii
finančné plnenie:
700,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ezüst Patak, IČO 28636726  
102/2011 Stavebný dozor pri realizácii projektu HUSK/0901/1.3.1/0031 - Po stopách Máté Laczko Szepsiho
 
  typ: mandátna zmluva druh: na inžiniersku činnosť a stavebný dozor
finančné plnenie:
4 860,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Pásztor Peter Ing. Arch, IČO 35544686  
101/2011 Budúci predaj parc. č. 980/32 vo výmere 710m² - pozemok Pod Kopcom II.
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: pozemky
finančné plnenie:
32 993,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Miroslav Kováč, Alica Kováčová  
100/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 380 (945) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klaudia Jaklová  
99/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 380 (945) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Margita Kissová  
98/2011 Vypúšťanie bodov a nahrádzanie nových bodov v Obchodných podmienkach (dodávka plynu)
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o dodávke plynu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    RWE Gas Slovensko, s.r.o., IČO 44291809  
97/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 230 (2306) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mariana Ballóková  
96/2011 Pozemky: p.č. 980/40 vo výmere 157m², p.č. 980/45 o výmere 378m² na LV 1533
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: pozemky
finančné plnenie:
24 861,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Gabriel Dankó, Jozefina Dankóová  
95/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Bartalosova 16
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
94/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Čsl. armády 8
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
93/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Čsl. armády 10
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
92/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Hviezdoslavova 30
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
91/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Rožňavská 9012
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
90/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Nová 30
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
89/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Nová 28
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
88/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Nová 26
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
87/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Nová 24
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
86/2011 Zmena z MsÚ na Mesto Moldava nad Bodvou - pripojenie na odber el. energie: Nová 22
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
85/2011 Financovanie projektu: "Stretnutie partnerských miest V4 - Hry bez hraníc-15. ročník"
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: od Košického samosprávneho kraja - VZN
finančné plnenie:
4 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, IČO 35541016  
84/2011 Ochrana objektu: Píla na Obrancov mieru v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o ochrane objektu druh: zabezpečené Mestskou políciou
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Menert - Biotech s.r.o., IČO 36552488  
83/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 122 n.č. na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Tóthová  
82/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 121 n.č.
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Tóthová  
81/2011 Financovanie výdajov spojených s vycestovaním na 22. Svetové stretnutie skautov vo Švédsku
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    12. sz. Bercsényi Miklós cserkészcsapat - Zväz skautov, IČO 17641896  

80/2011 Zvýšenie úväzku z 0,3 na 0,4
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Timková  
79/2011 Kúpna zmluva - orná pôda KN-E Č. 2837/2 o výmere 377m² k.ú. Moldava nad Bodvou na účely prevádzkovania stavby "ČOV Mold"
 
  typ: kúpna zmluva druh: parcela
finančné plnenie:
1 775,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460  
78/2011 Dohoda - pre stavbu: Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty Moldava nad Bodvou
 
  typ: dohoda druh: o ukončení zmluvného vzťahu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EUTECH a.s.. IČO 36596957  
77/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C rade detský číslo 89/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klaudia Rybárová  
76/2011 Zmluva o dielo - IBV-Pod kopcom II. - 1. etapa - Moldava nad Bodvou - komunikácie a terénne úpravy
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
154 251,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    EUROVIA - cesty a.s., IČO 31651518  
75/2011 Zmluva o dielo - k projektu: "Regenerácia sídiel orientovaná na rómsku osadu v Moldave nad Bodvou" pre časť sadové a parkové úpravy
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vypracovanie projektovej práce
finančné plnenie:
3 600,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    M-S pro s.r.o., IČO 35900636  
74/2011 Zmluva o dotáciach - na financovanie výdajov spojených s organizovaním VI. ročníka súťaže v rybolove, Deň deti
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Voda a život n.o., IČO 35581930  
73/2011 Zmluva o dodávke plynu - produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov zľava 9% oproti produktu Bimis
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o dodávke plynu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    RWE Gas Slovensko, s.r.o., IČO 44291809  
72/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore KB číslo 42 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
142,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klára Filomelová  
71/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore KB číslo 43 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
142,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klára Filomelová  
70/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 128 n.č. (182) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Fazekašová  
69/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C čislo 184 n.č. (1339) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Fazekašová  
68/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 147 n.č. (195) na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Fazekašová  
67/2011 Dodatok o zvýšení DPH z 19% na 20%
 
  typ: mandátna zmluva druh: uzatvorená podľa §566 a nasl. OZ
finančné plnenie:
2 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Structura s.r.o., IČO 36834386  
66/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Štefan Mikula  
65/2011 Dodatok o zvýšení DPH z 19% na 20%
 
  typ: mandátna zmluva druh: uzatvorená podľa §566 a nasl. OZ
finančné plnenie:
9 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SYNERGA X s.r.o., IČO 35976861  
64/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 23 n.č. na verejnom cintoríne v Budulove
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Helena Kerekanicová  
63/2011 Zmena ceny diela v článku 5 bod 5.2
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
180 493,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STEEL SLOVAKIA a.s., IČO 36206172  
62/2011 Dodávka a realizácia stavebných prác "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou"
 
  typ: zmluva o dielo druh: uzatvorená na základe §536 a nasl. OZ
finančné plnenie:
261 003,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    FELDOM, s.r.o., IČO 31653537  
61/2011 Dodanie čistiacej techniky vrátane jej montáže, umiestnenia, zaškolenia a záručného servisu
 
  typ: kúpna zmluva druh: hmotného majetku
finančné plnenie:
367 680,00 €
   

60/2011 Financovanie výdajov spojených s organizovaním 10. výročia založenia združenia Amare Roma
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Amare Roma - Naši Rómovia n.o., IČO 35537540  
59/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 218 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Bábás  
58/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 217 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
38,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Bábás  
57/2011 Darovacia zmluva - finančný dar na Dni Moldavy
 
  typ: darovacia zmluva druh: finančnej čiastky
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Lemelectric, s.r.o., IČO 45312192  
56/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E číslo 152 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Valéria Tóthova  
55/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore C číslo 169 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
38,50 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Katarína Drescherová  
54/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore F číslo 30 n.č. na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Natalia Fazekašová  
53/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore E rade obsadenie číslo 242/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,30 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Horváth  
52/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore B číslo 361/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Horvathová  
51/2011 Prenájom hrobového miesta v sektore A číslo 214/a na verejnom cintoríne v Budulove
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,80 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Csizmárová  
50/2011 Zmluva o dielo - vyhotovenie PD k projektu: Prístavba komunitného centra pre rómsku komunitu v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vypracovanie projektovej dokumentácie
finančné plnenie:
12 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ing. arch. Ján Simonides - ARCHITEKT, IČO 35557761  
49/2011 Zmluva o vedení agendy na úseku sociálnom v časti: sociálne služby (záväzok vypracovať sociálny posudok do 10 dni po doručení žiadosti)
 
  typ: ostatné zmluvy druh: o vedení agendy na úseku soc.: Sociálne služby
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Obec Komárovce, IČO 00324329  
48/2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia Košice
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: od Krajského úradu ŽP
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Krajský úrad životného prostredia Košice, IČO 35556960  
47/2011 Dohoda - pre ZŠ na ul. ČSA 15, Severná 21, ZŠaGVJM
 
  typ: dohoda druh: Spoločný školský obvod
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Obec Dvorníky, IČO 00691429  
46/2011 Zmluva o dotáciach - financovanie II. ročnika amatérskej futbalovej mini ligy pre mládež
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
140,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ŠK Bodva, IČO 35518847  
45/2011 Zmluva o dotáciach - na financovanie obnovenia krojov a doplnkov - Búzakalász
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
300,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mestské kultúrne stredisko, prispevková organizácia, IČO 00135305  
44/2011 Nepomenovaná zmluva o postúpení práv investora na stavbe: Moldava nad Bodvou IBV Pod kopcom II - 1. etapa - vodovod a kanalizácia
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o postúpení práv investora
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460  
43/2011 Zmena doby nájmu na určitú do 31. 12. 2014
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    MILK-AGRO s.r.o. Prešov, IČO 17147786  
42/2011 Nepomenovaná zmluva - na odber el. energie - pripojenie domu Jekhetane Roma na Debraďskej 17, Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
finančné plnenie:
177,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
41/2011 Nepomenovaná zmluva o dodávke vody z VV, odvádzaní odp. vôd a z povrchoveho odtoku - dodávka vody do Klubu dôchodcov, Hlavná 81. Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o dodávke vody z VV, odvádzaní odp. vôd a z povrchoveho odtoku
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460  
40/2011 Zmluva o dotáciach - na financovanie atletickej súťaže žiakov ZŠ - ceny
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
100,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Základná škola I, IČO 31302912  
39/2011 Prezentácia mesta v Cestovnom lexikóne 2011
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: prezentácia mesta na ostatných médiach
finančné plnenie:
790,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ASTOR SLOVAKIA, IČO 36218146  
38/2011 Predaj 4 izbového bytu na Oslobodenia 713/2
 
  typ: kúpna zmluva druh: na byt
finančné plnenie:
15 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mgr. Marián Koššuth  
37/2011 Zmluva o dotáciach - na čiastočné krytie potrieb na celkovú obnovu spol. vojnového hrobu 7 neznámych vojakov z I. svetovej vojny
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: zo ŠR SR na výkon prác na vojnových hroboch
finančné plnenie:
1 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SR-MV SR, IČO 00151866  
36/2011 Zmluva o výpožičke - notebook s príslušenstvom
 
  typ: zmluva o výpožičke druh: pre PO
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Zachraňujeme životy, IČO 35582707  
35/2011 Realizácia plynofikácie pre IBV Pod kopcom II.
 
  typ: zmluva o dielo druh: investičné zmluvy
finančné plnenie:
61 089,70 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ladislav Ševcov KUR-PLYN-MONT, IČO 10697454  
34/2011 Zmluva o dotáciach - financovanie cestovných výdavkov rodičov mal. deti (A. Rybárová, M. Bafli) pri transporte deti
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
300,00 €
 
zmluvná strana:
ETP Moldava-Housing, n.o., IČO 35583134  
    Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
33/2011 Zmluva o dotáciach - na financovanie osláv 25. výročia vzniku spevokolu a krstvu 1. CD nosiča
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
700,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mestské kultúrne stredisko, prispevková organizácia, IČO 00135305  
32/2011 Zmluva o dotáciach na financovanie výdajov spojených s 57. Moldavských okresných slávnosti piesní a tancov
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
900,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    OV Csemadok, IČO 00419664  
31/2011 Zmluva o budúcej zmluve - meni sa čl. 1 ods. 1.1 nasledovne: parcela 659/26 výmera 20027 m² druh pozemku ostatné plochy
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: o nájme
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Danubian Biogas s.r.o., IČO 44085354  

30/2011 Dodávka pekárenských výrobkov pre MŠ I., MŠ IV.
 
  typ: ostatné zmluvy druh: pre rámcovú kúpno-predajnú zmluvu
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Rokoko, IČO 43884580  
29/2011 Výmena ističa v Inkubátorovom dome, Školská 10
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
28/2011 Financovanie výdajov futbalového oddielu
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
828,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Telovýchovná jednota Roma, IČO 31311164  
27/2011 Financovanie historických jázd po zabudnutých tratiach - Jasovský a Medzevský expres
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Klub historických vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach, IČO 35556625  
26/2011 Prechod a prejazd oprávneného cez nehnuteľnosť pri umiestnení, prevádzke VN prípojky fotovoltaickej el.
 
  typ: záložná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena druh: na pozemok
finančné plnenie:
541,60 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Lemelectric s.r.o., IČO 45312192  
25/2011 Zmluva o dotáciach na financovanie vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a na financovanie tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Slovensky zväz zdravotne postihnutých ZO, IČO 00698172  
24/2011 Externý manažment projektu: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou
 
  typ: mandátna zmluva druh: uzatvorená podľa §566 a nasl. OZ
finančné plnenie:
9 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SYNERGA X s.r.o., IČO 35976861  
23/2011 Publicita a informovanosť projektu pre projekt: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou
 
  typ: mandátna zmluva druh: uzatvorená podľa §566 a nasl. OZ
finančné plnenie:
9 000,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Structura s.r.o., IČO 36834386  
22/2011 6A odberná kapacita pre kameru na Hlavnej 2 pred SOSI
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na odber el. energie
finančné plnenie:
0,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Vychodoslovenská distribučná a.s., IČO 36599361  
21/2011 Prenájom kancelárie v Inkubátorovom dome č. 3.12
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
646,90 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    AndreasAgro Szolgáltató Kft., IČO 0109932472  
20/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Pásztor  
19/2011 Zvýšenie úväzku sociálnej služby
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Dorota Pupalová  
18/2011 Dohoda zmluvných strán o budúcej kúpnej cene - Polyfunkčný dom
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: kúpa časti nehnuteľnosti
finančné plnenie:
1 351 415,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STEEL SLOVAKIA a.s., IČO 36206172  
17/2011 Financovanie výdavkov oddielu: cestných výdavkov, stravného, ubytovania, nákup terčovnic
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
600,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ŠK Bodva, IČO 35518847  
16/2011 Financovanie cestovných výdavkov pre CK Ansima
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
600,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Cyklisticky klub ANSIMA, IČO 35576898  
15/2011 Rekonštrukcia Klubu dôchodcov - zmena článku 5 - Cena diela a platobné podmienky
 
  typ: zmluva o dielo druh: oprava
finančné plnenie:
146 004,90 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    STEEL SLOVAKIA a.s., IČO 36206172  
14/2011 Financovanie výdavkov reprezentanta klubu
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Škoda Fan Club, IČO 31309798  
13/2011 Akciové MT pre doterajších zákazníkov
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o pripojení na mobilný telefón
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Orange Slovensko, IČO 35697270  
12/2011 Terénna forma opatrovateľskej služby
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Irena Cehelníková  
11/2011 Terénna forma opatrovateľskej služby
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alžbeta Fábiánová  
10/2011 Terénna forma opatrovateľskej služby
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    František Hangya  
9/2011 Škoda pôsobená motorovým vozidlom KS-188AL
 
  typ: uznanie dlhu druh: a dohoda o splátkach
finančné plnenie:
1 275,70 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ján Horváth
Tibor Jano
 
8/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby - terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Júlia Márthová  
7/2011 Poskytnutie opatrovateľskej služby - terénnou formou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: o poskytnutí služby - opatrovateľskej
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Michal Sabo, rodený Sabo  
6/2011 Predaj pozemku Pod Kopcom II.
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve
druh: pozemky
finančné plnenie:
35 270,70 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Róbert Tóth, rodený Tóth  
5/2011 Odborná príprava zamestnancov MsP
 
  typ: zmluva o partnerstve druh: odborná príprava MsP
plnenie z rozpočtu obce:
nie
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    SOŠ Policajného zboru Košice, IČO 00735710  
4/2011 Rekonštrukcia vínnej pivnice Szepsi Laczkó Máté, a zastrešeníe amfiteátra
 
  typ: zmluva o dielo druh: investičné zmluvy
finančné plnenie:
185 095,90 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    T a K s.r.o., IČO 36592081  
2/2011 Predaj pozemkov Pod Kopcom II
 
  typ: zmluva o budúcej zmluve druh: pozemky
finančné plnenie:
31 088,00 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Sándor Vysoký  
1/2011 Dodatok k Zmluve o dielo na dodanie PD Polyfunkčný dom
 
  typ: zmluva o dielo druh: na vypracovanie projektovej dokumentácie
finančné plnenie:
4 920,00 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ARKA - architektonická kancelária. spol.s.r.o., IČO 00594342  
1/2011 Predaj nákladného motorového vozidla Praga PV 3S ŽPD
 
  typ: kúpna zmluva druh: hmomého majetku
finančné plnenie:
200,00 €
 
zmluvná strana:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Jeňo Ján, IČO 35472456  

Faktúry za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Odberateľské faktúry mesta Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011)

Dodávateľské faktúry mesta Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor