úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Večerná Moldava foto © Adrián Juríček

Register zmlúv, objednávok a faktúr mesta Moldava nad Bodvou

Od 23. 1. 2012 register nájdete na adrese egov.moldava.sk (samospráva / zmluvy)

 

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr mesta Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, odberateľských a dodávateľských faktúr od 1. 1. 2012.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2012 do 10. 1. 2012

18/2012 Prenájom hrobového miesta v sektore B rade detský číslo 146/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
9,63 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Martín Žiga  
17/2012 Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 1.07 v Inkubátorovom dome
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
46 080,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Alfasat s.r.o., IČO 46124888  
16/2012 Prenájom hrobového miesta v sektore B čislo 12 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
59,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Eva Šišková  
15/2012 Prenájom nebytového priestoru - obchodná miestnosť na Školskej ulici 18
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
2 193,24 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Marta Pálosová - PROTEA, IČO 37015711  
14/2012 Prenájom nebytového priestoru - na Československej armády 6 v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
676,08 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Rybár, Rybárová  
13/2012 Zmluva o združenej dodávke plynu - Hlavná 127, Moldava nad Bodvou
 
  typ: nepomenovaná zmluva druh: na prevádzkovanie, udržiavanie a opravy plyn zariadení
 
 
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    RWE Gas Slovensko, s.r.o., IČO 44291809  
12/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 160100033083 zo dňa 1. 1. 2010 (prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 3.08 v Inkubátorovom dome)
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
1 647,84 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    TKTD s.r.o., IČO 36579882  
11/2012 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 160100022083 zo dňa 1. 1. 2010 (prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 2.08 v Inkubátorovom dome)
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
2 078,28 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Királyová Ružena, IČO 43629580  
10/2012 Prenájom nebytového priestoru - obchodná miestnosť na Školskej ulici 24
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
3 098,64 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Brigita Görcsösová - TIP - TOP, IČO 41714547  
9/2012 Prenájom hrobového miesta v sektore D čislo 167 na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
57,75 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Gacsay  
8/2012 Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 1, 2 (spol. priestory) na Bartalosovej 16 v Moldave nad Bodvou
 
  typ: Zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
1 375,41 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Mestské bytové hospodárstvo, IČO 31967604  
7/2012 Prenájom nebytového priestoru - rodinný dom na Jesenského 1 v Moldave nad Bodvou
 
  typ: Zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
346,92 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Baščúrová  
6/2012 Prenájom nebytového priestoru - rodinný dom na ČSA č. 6 v Moldave nad Bodvou
 
  typ: Zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
676,08 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Ribárová  
5/2012 Poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku podnikateľského/technologického inkubátora v Moldave nad Bodvou na obdobie od 1. 3. 2011 - 31. 11. 2011
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: z NADSME - Inkubátor
finančné plnenie:
6 092,31 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, IČO 30845301  
4/2012 Dotácia na financovanie výdavkov lukostreleckého oddielu: cestovných výdavkov, stravného, na ubytovanie, nákup terčovnic
 
  typ: zmluva o dotáciach druh: v zmysle VZN od mesta
finančné plnenie:
330,00 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    ŠK Bodva, IČO 35518847  
3/2012 Prenájom hrobového miesta v sektore D obsad. číslo 306/a na verejnom cintoríne v Moldave nad Bodvou
 
  typ: zmluva o nájme druh: o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta
finančné plnenie:
19,25 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Anna Bauerová  
2/2012 Prenájom nebytového priestoru v Inkubátorovom dome - kancelária č. 3.09
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
1 146,84 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Prosight Finance, s.r.o., IČO 46175415  
1/2012 Prenájom nebytového priestoru v Inkubátorovom dome - kancelária č. 3.10
 
  typ: zmluva o nájme druh: o nájme nebytového priestoru
finančné plnenie:
539,52 €
 
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451  
    Prosight Finance, s.r.o., IČO 46175415  

Faktúry za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012

Odberateľské faktúry mesta Moldava nad Bodvou - opis dokladov

Dodávateľské faktúry mesta Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2012 - 31. 1. 2012)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2012 - 31. 1. 2012)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor