Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Úradná tabuľa
28.augusta 2015 o 12:34 piatok

Prevádzkovateľ Komunitného centra - Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.9.2015 (štvrtok) o 9:00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 Moldava nad Bodvou v učebni č. 304 (2. poschodie).


28.augusta 2015 o 10:37 piatok

Vážení rodičia, milí žiaci!
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 /streda/  o 8:00 hod. v átriu školy. Tešíme sa na vás!
 


26.augusta 2015 o 13:40 streda

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov - čiastková správa č. 3 - hospodárenie s majetkom mesta.


26.augusta 2015 o 10:34 streda

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu "Moldava nad Bodvou - ul. ČSA, Krátka, Školská - úprava NN a DP"


24.augusta 2015 o 12:41 pondelok

Mesto Moldava nad Bodvou, podľa § 30 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti – „Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca“.Aktuality
31.augusta 2015 o 16:04 pondelok

Mesto pripravuje nový rozpočet, otvorí aj tému zámerov v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.


31.augusta 2015 o 08:21 pondelok

Oslava nového chleba v etnografickom múzeu


18.augusta 2015 o 10:45 utorok

Dnes (18. augusta) sa na Novej ulici pri Inkubátorovom dome zbúrali staré panelové garáže, v ktorých sa v posledných rokoch hromadil odpad a už dávno nespĺňali svoj účel.


14.augusta 2015 o 08:09 piatok

Moldavu vo štvrtok 13. augusta navštívil chargé d'affaires, a.i. Veľvyslanectva USA v SR, veľvyslanec Rudolf V. Perina.


12.augusta 2015 o 16:25 streda

Pri kosení areálu cintorína v meste Moldava nad Bodvou pracovníci technických služieb spozorovali a následne aj odchytili poraneného dravého vtáka – presnejšie myšiaka lesného.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
31.augusta 2015 o 08:21

28.augusta 2015 o 12:34

28.augusta 2015 o 10:37
 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi CSEMADOK

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

Centrum voľného času

FK Bodva

ŠK Bodva

ŠK Bodva Lukostreľba

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

Maľovaná mapa

 

www.srzmoldava.sk

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

Moldava n/B

 

Materská škola Rosnička - Leveli Béka ÓvodaTento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács