foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Terénna sociálna
práca

04.novembra 2015 o 13:38
04.novembra 2015 o 13:27
04.novembra 2015 o 13:13

VOĽBY DO
NÁRODNEJ RADY SRÚradná tabuľa
24.novembra 2015 o 15:49 utorok

Návrh prílohy č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta


24.novembra 2015 o 15:47 utorok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou


24.novembra 2015 o 15:43 utorok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane


24.novembra 2015 o 15:16 utorok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.


23.novembra 2015 o 13:06 pondelok

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje občanom zmenu úradných hodín v piatok 27. novembra. Služby občanom bude poskytovať v čase od 7:30 do 11:00 hodiny.Aktuality
19.novembra 2015 o 15:15 štvrtok

Dlhoročný tréner Taekwondo - Moldava nad Bodvou, Peter Ivanko, sa so svojím novovzniknutým klubom - ŠK Taekwon-Do & Kickboxing Moldava nad Bodvou zúčastnil 3. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky Taekwon-Do I.T.F., súťaže pre žiakov, juniorov, seniorov a veteránov, ktorá sa konala dňa 14.11.2015 pod záštitou Slovenskej Taekwon-Do Aliancie v Seredi.


19.novembra 2015 o 14:24 štvrtok

Moldavský Hasičský a záchranný zbor vo štvrtok 19. novembra nacvičoval zásah v budove bioplynovej stanice na Budulovskej ulici. Cvičenie bolo zamerané na záchranu ranenej osoby a likvidáciu požiaru v náročných podmienkach.


19.novembra 2015 o 11:41 štvrtok

Mesto Moldava začalo realizovať opravu chodníkov. Práce sa začali v mestskej časti Budulov. Pracovníci sa tento týždeň pustili do demolačných prác a osadili obrubníky. Postupne budú v prácach pokračovať pokládkou zámkovej dlažby od Bodvy až ku križovatke ako aj pred autobusovou zastávkou. Zdroje na rekonštrukciu chodníkov sú v tohtoročnom rozpočte mesta vyčlenené v celkovej hodnote 132 tisíc eur.
-kol-


18.novembra 2015 o 22:03 streda

Príslušníci policajného zboru na čele s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Moldave n/B Tiborom Draskoczym a zástupca náčelníka Mestskej polície Peter Hodermarský uskutočnili na podnet vedenia mesta prednášku o nástrahách, ktoré ohrozujú bezpečnosť starších ľudí. Cenné rady a informácie si v pondelok 16. novembra v sále Mestského kultúrneho strediska vypočuli seniori z Klubu dôchodcov.


13.novembra 2015 o 19:55 piatok

Mestská polícia v Moldave začala od štvrtka 12. novembra oficiálne vykonávať svoju činnosť na základe schváleného štatútu. Príslušníci poriadkového útvaru zložili slávnostný sľub v Inkubátorovom dome, čím potvrdili záväzok voči verejnosti.
 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi Csemadok

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

CVČ

FK Bodva

ŠK Bodva Motorsport

ŠK Bodva Lukostreľba

 

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

 

MŠ Rosnička - Leveli Béka Óvoda

 

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

ŠK Taekwon-Do

 

ŠK Taekwon-Do & Kickboxing

 Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács