Foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Terénna sociálna
práca

VOĽBY DO
NÁRODNEJ RADY SRElektronická úradná tabuľa
05.februára 2016 o 13:23 piatok

Oznamujeme, že dňa 8. marca 2016 o 10:00 hod. sa v Profesionálnej dražobnej spoločnosti s.r.o. (Masarykova 21, 040 01 Košice) uskutoční dobrovoľná dražba. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2063 vedenom Okresným úradom Moldava nad Bodvou, Katastrálny odbor, okres: Moldava nad Bodvou, obec: Moldava nad Bodvou.


05.februára 2016 o 13:03 piatok

Oznamujeme, že dňa 30.03.2016 o 10:00 hod. sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný (súdny exekútor, Stráž 223, 960 01 Zvolen) bude konať dražba nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2264, pre okres: Košice - okolie, obec: MOLDAVA NAD BODVOU, katastrálne územie: Moldava nad Bodvou, Okresny úrad Košice-okolie.


29.januára 2016 o 18:12 piatok

Týmto zvolávam 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 4.februára 2016 (štvrtok) o 09:00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou, na I. poschodí.úradné oznamy
02.februára 2016 o 15:03 utorok

Obec Perín-Chym vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy v Períne a riaditeľa/ky Základnej školy v Períne - 1. - 4. ročník.


29.januára 2016 o 09:16 piatok

Vážení občania, pozývame vás na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa bude venovať otázke zmien cestovného poriadku vlakovej a autobusovej dopravy v rámci Terminálu integrovanej osobnej prepravy. Cieľom spoločného stretnutia je navrhnúť možné riešenia k zosúladeniu grafikonu. Verejné zhromaždenie sa uskutoční v stredu 3. februára 2016 v Inkubátorovom dome, Školská 10 Moldava nad Bodvou so začiatkom 18:00 hod.


25.januára 2016 o 10:43 pondelok

Touto cestou informujeme obyvateľov, že znečistenie mestskej časti sídlisko popolčekom zo dňa 17.01.2016 a 20.01.2016 podľa vyjadrenia riaditeľa spoločnosti p. Ing. Jozefa Fabiana, bolo spôsobené poruchou podávača paliva v tepelno-technickom zariadení. Táto porucha zapríčinila nahromadenia paliva bez prístupu primeraného množstva vzduchu a následne sa spaľovanie zmenilo na nedokonalé. Porucha podávača bola odstránená.

Ing. Ladislav Bartók
Oddelenie odpadového hospodárstva a environmentálnych činností


22.januára 2016 o 14:00 piatok

Oznamujeme politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že môžu informovať občanov aj prostredníctvom informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené na piatich miestach po celom meste. Nachádzajú sa na uliciach Hviezdoslavovej, Horskej, Hlavnej na Námestí mieru a v mestskej časti Budulov.


20.januára 2016 o 09:54 streda

Vážení obyvatelia,

dňa 17.01.2015 a 20.01.2015 bola časť Sídliska pokrytá vrstvou čierneho popola. Na mestský úrad boli doručené písomné a telefonické sťažnosti obyvateľov. V predmetnej záležitosti mestský úrad kontaktoval riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. a požiadal o vyjadrenie. Stanovisko spoločnosti bude zverejnené na webovom sídle mesta.
 

PaedDr. Klára Vranaiová

prednostka úraduAktuality
13.januára 2016 o 09:44 streda

V dňoch 20.-22.novembra 2015 sa v Bratislave konal 5. roč. Celoslovenskej cimbalovej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbal žiakov ZUŠ, kde naša žiačka Alica Takáčová z triedy Mgr. Georgíny Vargovej vo svojej kategórii znovu získala zlaté pásmo.


01.januára 2016 o 19:33 piatok

Vážení spoluobčania!

Novoročné predsavzatia sú bilancovaním toho, čo sme prežili a zároveň pozitívnym signálom ochoty ísť vpred rovnako silne vo viere ako aj v každodennom živote. Rok 2015 bol pre nás plným zásadných zmien, ktoré ukázali vo svojej podstate pravú tvár vzťahov a hlavne následkov prístupov vedenia mesta k jeho potrebám v minulosti.


22.decembra 2015 o 11:56 utorok

Advent – čas očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku. V takomto duchu sa niesol aj náš Vianočný koncert.


16.decembra 2015 o 08:19 streda

Štvrtý december bol pre žiakov Základnej školy, Československej armády 15 výnimočný. Prišiel k nim Mikuláš, čo by nebolo nič výnimočné, ale okrem sladkostí im priniesol aj veľa prekvapení, zážitkov, zábavy. Jeho skorému príchodu sa netešili iba deti, obdarovaný a veselý odchádzal nakoniec aj samotný Mikuláš.


08.decembra 2015 o 15:26 utorok

Dňa 5.12.2015 sa konal 1. ročník Mikulášskeho turnaja v taekwon-de v Turni nad Bodvou, ktorý organizoval turniansky klub, pod vedením Gabriela Barnáka - IV. DAN, viceprezidenta STA v Nitre a Štefana Bányásza - IV. DAN, reprezentačného trénera STA.
 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi Csemadok

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

CVČ

FK Bodva

ŠK Bodva Motorsport

ŠK Bodva Lukostreľba

 

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

 

MŠ Rosnička - Leveli Béka Óvoda

 

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

ŠK Taekwon-Do

 

ŠK Taekwon-Do & Kickboxing


Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk