foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Terénna sociálna
práca

04.novembra 2015 o 13:38
04.novembra 2015 o 13:27
04.novembra 2015 o 13:13

VOĽBY DO
NÁRODNEJ RADY SRÚradná tabuľa
30.novembra 2015 o 11:54 pondelok

Železnice Slovenskej republiky zverejnili nový cestovný poriadok na obdobie platnosti od 13. decembra tohto roka až na nasledujúci rok. Platný je aj pre terminál osobnej integrovanej prepravy.


30.novembra 2015 o 10:15 pondelok

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období

od 01.12.2015 do 18.12.2015

si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase stránkových hodín.


26.novembra 2015 o 13:08 štvrtok

Správa Mestskej zelene Mesta Moldava nad Bodvou priebežne vykonáva čistenie kanalizačných odvodňovacích šácht pre dažďové vody a na základe zistených skutočností prosíme občanov a najmä firmy vykonávajúce stavebnú činnosť, aby stavebný zostatkový odpad – zvyšné lepidlá, betón, farbu a iný stavebný odpad nevylievali do týchto šácht, keďže dochádza k pevnému upchávaniu a znemožneniu k ich plnej technickej funkčnosti. Kritické miesta sú najmä v celej sídliskovej časti mesta. Prísny zákaz sypania stavebného a iného odpadu je pod hrozbou pokuty.


24.novembra 2015 o 15:49 utorok

Návrh prílohy č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta


24.novembra 2015 o 15:47 utorok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad BodvouAktuality
30.novembra 2015 o 15:10 pondelok

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák navštívil v pondelok 23. novembra Moldavu. Na stretnutí s vedením mesta bol informovaný o problematike menšiny v oblasti bývania, sociálnych vecí, školstva či bezpečnosti a dostal obraz aj o možných riešeniach situácie.


30.novembra 2015 o 10:04 pondelok

19.novembra 2015 o 15:15 štvrtok

Dlhoročný tréner Taekwondo - Moldava nad Bodvou, Peter Ivanko, sa so svojím novovzniknutým klubom - ŠK Taekwon-Do & Kickboxing Moldava nad Bodvou zúčastnil 3. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky Taekwon-Do I.T.F., súťaže pre žiakov, juniorov, seniorov a veteránov, ktorá sa konala dňa 14.11.2015 pod záštitou Slovenskej Taekwon-Do Aliancie v Seredi.


19.novembra 2015 o 14:24 štvrtok

Moldavský Hasičský a záchranný zbor vo štvrtok 19. novembra nacvičoval zásah v budove bioplynovej stanice na Budulovskej ulici. Cvičenie bolo zamerané na záchranu ranenej osoby a likvidáciu požiaru v náročných podmienkach.


19.novembra 2015 o 11:41 štvrtok

Mesto Moldava začalo realizovať opravu chodníkov. Práce sa začali v mestskej časti Budulov. Pracovníci sa tento týždeň pustili do demolačných prác a osadili obrubníky. Postupne budú v prácach pokračovať pokládkou zámkovej dlažby od Bodvy až ku križovatke ako aj pred autobusovou zastávkou. Zdroje na rekonštrukciu chodníkov sú v tohtoročnom rozpočte mesta vyčlenené v celkovej hodnote 132 tisíc eur.
-kol-
 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi Csemadok

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

CVČ

FK Bodva

ŠK Bodva Motorsport

ŠK Bodva Lukostreľba

 

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

 

MŠ Rosnička - Leveli Béka Óvoda

 

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

ŠK Taekwon-Do

 

ŠK Taekwon-Do & Kickboxing

 Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács